Waar kosten, omzet, winst en andere financiële gegevens uit bestaande rapportagesystemen komen, wordt ESG-data vaak nog uit een spreadsheet gehaald. Dat zegt veel over de status van het verzamelen, monitoren, interpreteren en integreren van niet-financiële duurzaamheidsdata in de organisatie. Financiële beleidsmakers weten als geen ander wat nodig is voor een goede rapportage. Aan hen om de handschoen op te pakken voor het integreren van ESG-data in rapportagesystemen.

De hoeveelheid elektriciteit- en gasverbruik wordt veelal geregistreerd op productielokaties, depots of afhankelijk van de type organisatie in de systemen van facilities. Maar het antwoord op de vraag wat de emissiefactor is om je CO2-uitstoot te kunnen berekenen, is andere koek. Bij HR weten ze precies wie wat betaald krijgt. Maar hoe tot de juiste ‘equal-pay’ berekeningen te komen, vereist aanvullende inzichten. Ook de mate van circulair inkopen, is nog niet altijd ingebed in bestaande inkoopsystemen.

Het zijn slechts een paar willekeurige voorbeelden van ESG-data te incorporeren in bestaande bedrijfsprocessen. Om dubbel boekhouden, fouten en uitwisseling van allerlei spreadsheets te voorkomen, zullen financiële beleidsmakers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor niet-financiële gegevens. Zij weten hoe data uit de verschillende organisatie-onderdelen te verzamelen, hoe deze te duiden en wat er nodig is voor een goede rapportage. De controle van bestaande activa ligt ook bij Finance. Daarmee kunnen zij het beste bepalen hoe groen deze assets bijvoorbeeld zijn. De Finance-afdeling zal ook de eerste zijn die wet- en regelgeving rondom duurzaam rapporteren op het vizier krijgt.

Uiteindelijk is het een belangrijk samenspel tussen boekhouders en de collega’s uit de praktijk van medewerkers in de fabriek, inkoop van grond- en hulpstoffen en andere activiteiten die impact hebben op mens, milieu en samenleving. Bij de business ligt immers de inhoudelijke kennis hoe CO2-uitstoot te verminderen, welk beleid nodig is voor duurzaam inkopen en HR bepaalt bijvoorbeeld maatregelen op het vlak van diversiteit en inclusiviteit. Maar geen van deze functionarissen is zo controlebewust als de finance expert.

Van sustainability naar finance

Het is niet langer de sustainability manager die KPI’s bepaalt op het vlak van duurzaamheid. Wil je ESG echt verankeren binnen bestaande bedrijfsprocessen, zullen doelstellingen op het vlak van duurzaamheid in de bestuurskamer bepaald moeten worden. De CFO doet er goed aan een functionaris aan te stellen die de brug slaat tussen de Finance-afdeling en bedrijfsdisciplines waar ESG-data vandaan moet komen. Dat kan bijvoorbeeld een PMO-lead zijn die KPI’s weet te vertalen naar benodigde data uit de organisatie.

Kortom, de Finance-afdeling wordt eigenaar van ESG-data opdat de organisatie op een betrouwbare manier inzicht kan verschaffen in haar rol als verantwoordelijke burger in een duurzame economie.

Daniëlle Landesz Campen, Partner ESG Assurance bij KPMG