Een belangrijk aandachtspunt voor de AFM is duurzaamheid en de transparantie van bedrijven daarover. Recent bestudeerde de AFM de onderbouwing van veel groene claims van bedrijven die hun vervuilende uitstoot compenseren met carbon credits. Deze credits, waarmee ergens anders vervuilende CO2 uit de lucht wordt gehaald, blijken vaak onvoldoende onderbouwd, zo zagen de onderzoekers. Daarbij plaatst de AFM nog een andere kanttekening: de hoeveelheid CO2 die verhandelbaar is, is eindig. Er kan maar zoveel uit de lucht worden gehaald en elders worden opgeslagen. Dat besef ziet de AFM nog niet terug bij bedrijven en in de prijzen die hiervoor worden gerekend.

AFM betrekt duurzaamheidsaspecten nadrukkelijk in haar toezicht op de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen. Gedurende 2022 voerde AFM onderzoek uit naar hoe zij invulling geven aan de huidige vereisten over klimaatgerelateerde niet-financiële informatie in hun verslaggeving over 2021 en hoe een accountant daarover assurance geeft. Mede op basis van de voorlopige resultaten uit dat onderzoek kondigde de AFM aandachtspunten aan waar ze specifiek op zullen letten bij haar toezicht op verslaggeving over 2022. Dat zijn onder meer de connectiviteit tussen toelichtingen over niet-financiële informatie en cijfers in jaarrekening, de inhoud van de niet-financiële verklaring die grote beursgenoteerde ondernemingen moeten opnemen, zoals de informatie over hun net zerodoelstellingen (en hoe ze die bereiken), en de reikwijdte van scope-3-toelichtingen. Met net-zero- (of CO2-neutrale) doelstellingen drukken ondernemingen hun klimaatdoelen uit. “Bij deze aandachtspunten verwachten we dat ondernemingen concrete en duidelijke informatie opnemen en een evenwichtig beeld geven, zeker als maatregelen positieve en negatieve effecten hebben.”