CWS Nederland heeft in januari 2014 als eerste onderneming op het gebied van sanitaire hygiëne en schoonloopmatten het MVO Prestatieladder certificaat niveau 4 behaald. Dit is een belangrijke erkenning voor de maatschappelijke initiatieven die CWS al jaren onderneemt. Sales en Marketing Director Rob Boele: ‘We zijn trots op deze certificering die we beschouwen als startpunt voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van onze MVO-activiteiten. We gaan er alles aan doen om deze hoge klassering vast te houden.’

Objectieve bevestiging

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De norm voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. De MVO prestaties worden gemeten door onafhankelijke auditors. Deze audit wordt vervolgens weer getoetst door een onafhankelijke commissie. CWS is vanzelfsprekend heel tevreden met deze hoge klassering. Manager Kwaliteit Arbo en Milieu Benelux, Suzanne de Ruiter: ‘In 2014 hebben we naast de reguliere jaarlijkse ISO audits ook het OHSAS 18001 en FIRA Assurance Statement behaald. De certificatienorm MVO Prestatieladder op niveau 4 is geïnspireerd op ISO 26000, de thema’s People, Planet, Profit en stakeholdermanagement. Dit stakeholdermanagement is samen met 2 studenten van HAS Kennistransfer te ‘s-Hertogenbosch uitgevoerd. Een opzet als deze sluit aan bij CWS’ ambitie om voortdurend en systematisch verder te verduurzamen en te groeien.’

Verantwoord in de hele keten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor CWS werken met zorg voor het milieu door deze zo min mogelijk te belasten. Dit wordt doorgevoerd in alle bedrijfsprocessen, maar er wordt steeds meer de omslag gemaakt naar MVO in de gehele bedrijfsketen. Marketing Manager Arjan Bolink: ‘Een gestructureerde dialoog met belangrijke stakeholders in de keten is van wezenlijk belang. Dit omdat de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen met name afhangt van de wensen en eisen van onze eigen medewerkers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Zij worden actief betrokken bij de invulling van ons MVO-beleid. Door goed te luisteren naar deze stakeholders hebben we relevante thema’s als Transparantie en Ketenbeheer toegevoegd aan onze strategische MVO thema’s. Hierdoor kunnen we actief zorgdragen voor een gezonde toekomst van CWS én de omgeving waarin wij opereren. Een goed voorbeeld van het streven naar verantwoord ketenbeheer is het feit dat CWS zich vorig jaar heeft aangesloten bij het BSCI (Business Social Compliance Initiative) en het UN Global Compact. Fundamentele arbeidsnormen zijn opgenomen in onze eigen Code of Conduct.’

Met het MVO Prestatieladder certificaat op zak, is CWS allerminst van plan achterover te leunen. Rob Boele: ‘Duurzaamheid staat al jaren centraal in de bedrijfsstrategie van CWS Nederland. In ons business model gaan toenemend economisch succes en duurzaamheid hand in hand. Aan de betrokkenheid van medewerkers hechten wij veel waarde. Mensen maken immers het verschil! We blijven plannen maken en duurzame initiatieven ondernemen.’

Over CWS