Groenere groei met minder negatieve gevolgen voor de fysieke omgeving is voorlopig het hoogst haalbare. Dat stelt Herman Stolwijk in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 2011/12 ‘Groene Groei: een wenkend perspectief?’.

Het streven naar ‘groene groei’ is inmiddels een kern van het overheidsbeleid. Het is onbetwistbaar dat op lange termijn de economische groei binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde moet blijven. De vraag is echter of en hoe ‘groene groei’ bereikt kan worden. Bestaande instrumenten als beprijzen, heffingen opleggen en subsidiëren van schone technologie kunnen hun bijdrage leveren, maar volstaan uiteindelijk niet, net zomin als overheidsbeleid gericht op bepaalde sectoren of technologieën.

Voor echte groene groei zijn grote technologische doorbraken nodig, vooral op energiegebied. Die liggen echter nu nog niet in het verschiet en daarmee blijft ook het ideaal van groene groei voorlopig buiten bereik.

De auteur wijst er op dat voor een groot aantal indicatoren de druk op de omgeving weliswaar minder snel groeit dan de economie, maar dat van volledige ontkoppeling van deze twee nog geen sprake is. Vooral door de hoge bevolkingsdichtheid en de structuur van de economie neemt Nederland binnen de Europese Unie een bescheiden plaats in op de ranglijsten van duurzaamheidsindicatoren.