Milieu-NGO’s, leden van het Europees Parlement en ambtenaren van de EU-instellingen eisten een duurzame welzijnseconomie voor de EU, tijdens een publieke actie die vandaag werd georganiseerd door het Europees Milieubureau (EEB).

Tijdens de actie verwelkomden campagnevoerders voorbijgangers voor de Europese Commissie met gratis donuts in de kleur van de aarde om mensen bewust te maken van de ‘donuteconomie’, een economisch model dat het mogelijk maakt het welzijn voor iedereen te vergroten en tegelijkertijd de ecologische grenzen van de planeet te respecteren. Europarlementariërs van verschillende fracties, directeuren en ambtenaren van de EU-Commissie, personeel van het Europees Milieuagentschap (EMA) en lokale politici namen deel aan de actie en betuigden hun steun aan de eisen van de NGO’s.

Nick Meynen, Senior Policy Officer for Systemic Change bij de EEB, zei: “Ons huidige economische model heeft sommigen ertoe aangezet meer hulpbronnen te ontginnen en meer producten te produceren dan we nodig hebben, waarbij arbeid en natuur tot ver over hun grenzen worden uitgebuit. We moeten een einde maken aan onze afhankelijkheid van eindeloze economische groei en de dubbele burn-out van onze samenleving en onze planeet genezen. We beschikken over modellen en indicatoren die ons naar een duurzame en rechtvaardige economie kunnen leiden, en er is nog nooit een beter moment geweest voor de EU om deze over te nemen”.

Met een nieuwe campagne, die vandaag van start is gegaan, roept de EEB de EU op om:

  • De focus te verleggen van groei van het BBP naar welzijn, en milieu-, sociale en genderrechtvaardigheid centraal te stellen in het EU-beleid, zoals de Commissie heeft beloofd met het 8e Milieuactieprogramma (MAP).
  • Bindende reductiedoelstellingen vaststellen om de materiële voetafdruk tegen 2030 met 30% en tegen 2040 met 50% te verminderen, bovenop de bestaande doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  • de overgang naar energie-efficiëntie, elektrificatie en hernieuwbare energie versnellen en een einde maken aan het groenwassen van fossiele brandstoffen en kernenergie in de taxonomie van de EU.

In de afgelopen maanden hebben het IPCC en het EMA hun taal over de dringende behoefte aan alternatieve economische modellen aangescherpt, waarbij zij beide “donuteconomie” als een levensvatbaar alternatief voor duurzame ontwikkeling hebben genoemd.

Op 2 en 3 juni 2022 zullen de Verenigde Naties in Stockholm een wereldconferentie houden om de 50-jarige verjaardag te vieren van het baanbrekende rapport “De grenzen aan de groei”. De conferentie zal de gelegenheid bieden om de uitvoering van het VN-actiedecennium voor de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te versnellen, met inbegrip van de agenda voor 2030, de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, het wereldwijde kader voor biodiversiteit voor de periode na 2020, en de goedkeuring van groene herstelplannen voor de periode na COVID-19 aan te moedigen.