Covestro wil – samen met tal van andere organisaties en bedrijven – het recycleren van kunststoffen in Europa promoten. Daartoe hebben ongeveer 100 partners vrijdag in Brussel de oprichtingsakte van de ‘Circular Plastics Alliance’ ondertekend. Die alliantie werd opgericht door de Europese Commissie en bestrijkt alle gebieden van de waardeketen – van producenten en verwerkers van kunststoffen, over grote retailers tot afvalverwerkers en recyclingbedrijven. Het belangrijkste doel van de alliantie is ervoor te zorgen dat in de Europese Unie tegen 2025 elk jaar tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen zal worden gebruikt, in overeenstemming met de kunststofstrategie van de Europese Commissie.

De ceremonie werd bijgewoond door meer dan 350 deelnemers, waaronder ook Frans Timmermans als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Elżbieta Bieńkowska, de commissaris die onder meer verantwoordelijk is voor interne markt en industrie.

Op naar een circulaire economie

“Hoogwaardige kunststoffen zijn vandaag zo goed als onmisbaar – bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie, in elektrische toestellen en elektronica, in medische technologie, in de bouw of in transport. Na gebruik moeten ze worden gerecycleerd volgens een gesloten kringloopsysteem en moeten ze dus opnieuw kunnen worden gebruikt”, aldus Markus Steilemann, CEO van Covestro. “De overgang van een lineaire naar een kringloopeconomie kan echter alleen worden gerealiseerd met de steun van vele partners uit verschillende sectoren. De oprichting van de ‘Circular Plastics Alliance’ is een belangrijke stap in deze richting. Europa kan hier wereldwijd een impuls geven”.

Als ’s werelds grootste materiaalproducent wil Covestro in de nieuwe alliantie onder andere helpen om kunststoffen van bij de basis zo te ontwerpen dat ze uiteindelijk gemakkelijk te recycleren zijn. Bovendien kan het bedrijf zijn grote onderzoeksexpertise en innovatiekracht inzetten – bijvoorbeeld om de ontwikkeling van chemische recycling (gebruikte kunststoffen terug omzetten naar hun basismoleculen) een duwtje in de rug te geven. Covestro wil ook een impuls geven om de inzameling en sortering van afval zo efficiënt mogelijk te maken. De alliantie streeft er ook naar dat kunststofafval niet langer in het milieu en op stortplaatsen terechtkomt, maar op de juiste manier terug wordt verzameld en hergebruikt.

Covestro is al sinds begin 2019 actief lid van de ‘Alliance to End Plastic Waste’, een wereldwijd netwerk van bedrijven die zich inzetten voor het verminderen van afval, met name in onze oceanen. Bijna 40 bedrijven uit de sectoren chemie, kunststoffen, consumptiegoederen en afvalbeheer nemen deel aan dit initiatief. In de komende vijf jaar willen deze bedrijven ongeveer 1,5 miljard dollar beschikbaar stellen voor het schoonmaken van rivieren, de ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologieën en het sensibilisering van de samenleving rond plastic afval.