De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC lanceerde op 5 mei de recyclingtak Bouw en sloop. De Vereniging Afvalbedrijven is lid van EuRIC en steunt het  initiatief om de recycling van bouw- en sloopafval te intensiveren. In Europa wordt jaarlijks  ongeveer 375 miljoen ton bouw- en sloopafval geproduceerd. Het doel is dat in 2023 in Europa  90% van dit afval wordt gerecycled.  

De recyclingactiviteiten van EuRIC bestonden tot voor kort uit zes takken; ferrometalen, non ferrometalen, kunststoffen, papier, textiel en banden. De nieuw opgerichte zevende tak is voor bouw en sloopafval. Materiaalstromen afkomstig van sloop- en renovatiewerkzaamheden zijn nu nog  onvoldoende geschikt voor hergebruik of gesloten kringlooprecycling. Dit belemmert de volledige  uitvoering van de doelstellingen van de circulaire economie. De inzet is om via de nieuwe recyclingtak  van EuRiC hier naartoe te werken. 

Bouw is een belangrijke werkgever

De bouwsector in de Europese Unie is goed voor 10% van de totale toegevoegde waarde in de  economie. De sector biedt werk aan ongeveer 25 miljoen mensen en vertegenwoordigt zo’n 5 miljoen  bedrijven. De bouw is verantwoordelijk voor 30% van het afval en veroorzaakt een aanzienlijke  koolstofvoetafdruk per jaar. De bouwsector is voor de Europese afvalverwerkers en recyclers cruciaal  voor het bereiken van de EU-doelstelling voor klimaatneutraliteit en voor het efficiënter inzetten van  grondstoffen uit bouwmaterialen. Duurzamer gebruik van bouwmaterialen is zonder recycling niet  mogelijk. 

‘Met de oprichting van de recyclingtak voor bouw- en sloop worden de belangen van Europese  recyclers vertegenwoordigt’, zegt Marc den Hartog, voorzitter van de afdeling Recycling bij de  Vereniging Afvalbedrijven en Managing Director Commercial Waste bij Renewi, ‘Wij volgen de invoering van de Green Deal op de voet waarbij we een wezenlijke bijdrage leveren aan de circulaire  economie in Nederland en Europa.’ 

De Europese Unie is maatgevend voor de product- en afvalwetgeving. EuRiC groeit met de oprichting  van de bouw- en slooptak verder uit tot de Europese stem voor alle recyclingactiviteiten. De  Vereniging Afvalbedrijven steunt deze ontwikkeling.