Ondanks de publieke ophef rondom de arbeidsomstandigheden in Bangladesh en de angorakonijnen, zegt slechts 28% van de consumenten bij de aanschaf van kleding aandacht te hebben voor de productie ervan. Dit blijkt uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek dat gehouden is onder 1.159 Nederlandse consumenten.

Duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels (www.eenmiljoendruppels.nl) voerde eind december een onderzoek uit onder 1.159 consumenten. Hiervan geeft 28% aan regelmatig stil te staan bij de herkomst van kleding. Slechts 8% zegt dit altijd te doen. 

Sander Haas, initiatiefnemer van 1.000.000 druppels: ‘Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de respondenten duurzaamheid belangrijk of zeer belangrijk vindt. Mensen zijn zich bewust van hun eigen gedrag en passen dit gedrag ook aan. Als je kijkt naar milieugerelateerde onderwerpen komt dit ook naar voren. Energie- en waterbesparing liggen goed op het netvlies van de consument. Maar consumenten voelen zich nog weinig verantwoordelijk voor wat er verderop in de keten gebeurt.’ 

1.000.000 druppels heeft als doel mensen bewuster te maken van hun eigen invloed op een duurzame maatschappij. Sander Haas: ‘1.000.000 druppels gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om de ruim 400.000 mensen die we bereiken, duurzamer te laten leven. Focus voor het komende jaar is om mensen meer bewust te maken van de herkomst van producten. Niet alleen de herkomst van kleding zal meer aandacht krijgen. Ook in de keten van voedsel is nog veel te winnen. Zo geeft slechts 25% aan regelmatig een Fair Trade product te kopen en 34% biologisch product. 1.000.000 druppels zal in 2014 nadrukkelijk de samenwerking zoeken met partners in de kleding- en voedingsketen en organisaties als Max Havelaar.’