71% van de consumenten vindt dat we de komende jaren meer aandacht aan gezonde en duurzame voeding moeten besteden. Dat blijkt uit de resultaten van het Duurzaamheidskompas ‘Gezond en Duurzaam Voedsel’ dat Schuttelaar & Partners samen met SAMR (SmartAgent MarketResponse) heeft uitgevoerd. Om dit te realiseren is volgens 70% van de consumenten een duidelijke rol voor de overheid weggelegd.

85% is neutraal tot positief (45%) over het idee een Minister van Voedsel te installeren. Daarvan verwachten ze vooral dat de Minister gezond en duurzaam voedsel goedkoper maakt, goedkoper dan ongezond voedsel. Verder hopen ze dat de Minister van Voedsel orde schept in de tegenstrijdige informatie over voedsel. Ook het bevorderen van duurzame productie is een gewenst agendapunt. Dit is een belangrijke conclusie met het oog op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen en een nieuw kabinet. Volgens de consument ligt deze verantwoordelijkheid overigens niet alleen bij de overheid. Ook van bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en gezondere en meer duurzame voeding gaan produceren en dat ook te stimuleren.

De Nederlandse consument heeft veel aandacht voor het onderwerp voeding. 62% van de respondenten zegt geïnteresseerd te zijn in voeding en zijn er persoonlijk mee bezig. Het enorme belang dat consumenten hechten aan gezond en duurzaam voedsel blijkt ook uit het feit dat 74% van de respondenten vindt dat gezond voedsel goedkoper moet worden vergeleken met de huidige prijs. Het moet vooral ook goedkoper zijn dan ongezond voedsel. Hierdoor wordt de keuze voor gezond voedsel gemakkelijker gemaakt. Het is voor consumenten vaak onduidelijk wat gezond voedsel is. Informatie waarop voedsel beoordeeld kan worden is nu vaak onvoldoende of ontbreekt. Deelnemers aan het onderzoek vinden het een taak van de overheid om orde in die chaos te scheppen. De helft van de respondenten gaat een stapje verder en vindt dat de overheid zelf actief moet aangeven wat gezond en duurzaam voedsel precies is.

85% van de respondenten staat niet afwijzend tegenover een Minister van Voedsel, welke zich voornamelijk met een gezonde en duurzame voedselvoorziening bezig gaat houden. 45% staat hier zelfs positief tegenover. De positieve reacties focussen zich op het maatschappelijke belang van gezond voedsel, beter toezicht op voedsel en een integrale aanpak die juist één Minister van Voedsel kan voeren in plaats van de huidige gespreide taakverdeling bij de ministeries van EZ, BuZa, VWS en I&M. De mensen die negatief (15%) tegenover een Minister van Voedsel staan maken zich zorgen om de grote hoeveelheid bestaande ministerposten, menen dat het de verantwoordelijkheid van mensen zelf is om gezond te eten of hebben weinig vertrouwen in de overheid.

Het gehele onderzoek is te vinden op www.duurzaamheidkompas.nl