Van oudsher bepalen ingredienten de intrinsieke eigenschappen, zoals smaak, kleur en voedingswaarde. Extrinsieke kenmerken zorgen er voor dat de consument producten beter kunnen onderscheiden buiten het fysieke aspect.

Hoe en door wie het product vervaardigd is, bepaald voor een steeds groter deel van de consumenten zijn keuze voor een bepaald product. Milieuvriendelijke en diervriendelijke producten hebben de toekomst. Ook producten die zonder genetische middelen zijn geproduceerd zullen in de komende jaren meer worden verkocht.

Deze bewustwording die we zien bij de consument hangt sterk samen met trends. Meer aandacht voor de eigen gezondheid is zo’n trend. Daarnaast zien we dat maatschappelijke aspecten en de hang naar betrokkenheid met de omgeving voor de consument belangrijker zijn geworden.

Ongeveer 50% van de consumenten schaft wel eens biologische producten aan. Echter voor een grote groep bepaalt de prijs nog steeds of een product wordt gekocht.