‘Het is goed dat eurocommissaris De Gucht en China een compromis hebben bereikt over de import van Chinese zonnepanelen in de Europese Unie.’ Dat zei minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een eerste reactie op het nieuws uit Brussel.

Ploumen: ‘Volgende week worden de details bekend gemaakt en aan de lidstaten voorgelegd. Die ga ik goed bestuderen, want goede afspraken over de import van Chinese zonnepanelen is van groot belang voor het behoud van banen in de Nederlandse installatiebranche en voor het halen van de klimaatdoelstellingen.’

Import Chinese zonnepanelen zorgt voor banen

De Europese Commissie (EC) stelde op 6 juni een voorlopige heffing van 11 procent in voor zonnepanelen uit China. Als China en de EC niet voor 6 augustus een oplossing hebben in de vorm van een minimumprijs, stijgt die heffing tot gemiddeld 47 procent.

Minister Ploumen heeft namens Nederland altijd tegen anti-dumpmaatregelen en voor een schikking gepleit.  De import van Chinese zonnepanelen zorgt voor banen bij Europese importeurs, installateurs en machinebouwers. Bovendien leveren goedkope zonnepanelen een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de economie. De voorliggende anti-dumpheffing op panelen uit China zou voor de Nederlandse zonne-energiesector zware averij betekenen.