Op 11 april 2024 is alle duurzame energie die we in de Europese Unie produceren ‘op’ voor dit jaar, als we alles achter elkaar zouden gebruiken. Die dag is de Europese Green Energy Day. Elk jaar schuift deze dag een stukje op, zodat we in 2050 uit kunnen komen op 31 december: dan is alle energie hernieuwbaar. Daar moet nog wel veel voor gebeuren. In alle lidstaten timmeren bedrijven, burgers en overheden aan de weg naar duurzame energie. De komende Europese verkiezingen zijn cruciaal. “Door het aandeel duurzame energie te vergroten, wordt Europa minder afhankelijk van fossiele import uit autocratische landen. Dat is nog belangrijker nu de wereld op meerdere plekken in brand staat,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Ook is het goed voor de Europese economie als we voorop blijven lopen met innovaties voor de energievoorziening van de toekomst.”

Nederlandse Green Energy Day is op 8 maart 2024

De Nederlandse Green Energy Day valt op 8 maart 2024. Die dag schuift ieder jaar een stuk op. De mogelijkheden verschillen sterk per land. Zweden is dé koploper van de Europese Unie als het gaat om duurzame energie, mede dankzij de grote hoeveelheid waterkracht en doordat er veel ruimte voor zonne- en windenergie is.

Verkiezingsdebat

De Europese verkiezingen in juni zijn cruciaal voor het Europese energiebeleid. De NVDE, Netbeheer Nederland, EBN en EnergieSamen organiseren op donderdag 30 mei een verkiezingsdebat met kandidaat-Europarlementariërs over het vergroten van de onafhankelijkheid van fossiele import uit onbetrouwbare landen en over verduurzaming van onze energievoorziening. Het debat vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De datum is nog onder voorbehoud.

Schatting op basis van statistieken en doelen

De NVDE schatte het Europese aandeel hernieuwbare energie in 2024 op grofweg 28 procent, op basis van statistieken over voorgaande jaren, de EU-doelen voor 2030 en referentiewaardes voor 2025. Uitgedrukt in dagen van het jaar, komt de Europese Green Energy Day dan op 11 april 2024. De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Van der Gaag.