Bijna de helft van de ondervraagden (48%) geeft aan dat de houding ten aanzien van strategische liefdadigheid hetzelfde is gebleven, of zelfs positiever is geworden na het uitbreken van de recessie. Aan het onderzoek deden ruim 300 marketingprofessionals mee. De resultaten laten zien dat organisaties trouw blijven aan hun investeringen in lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen.

In het SPSS onderzoek werd de respondenten ook gevraagd naar hun bekendheid met het begrip ‘social return on investment’ (SROI). SROI is een kwantitatieve meting van de effectiviteit van kapitaal en middelen die organisaties inzetten om waarde te creëren voor de samenleving. Uit het onderzoek bleek dat ruim de helft van de marketeers (51%) nog nooit van de term had gehoord. SROI geldt voor zowel commerciële als non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld goede doelen. De methodologie is relatief nieuw, maar trekt veel belangstelling van de tertiaire sector, overheid, investeerders en commissarissen.

Naast het ondersteunen van organisaties bij het verantwoorden van hun activiteiten en het aantrekken van financiering, kan SROI organisaties ook helpen met het versterken van hun sociale positie in de maatschappij, mits de resultaten voldoende worden gemeten en geregistreerd. Organisaties kunnen SROI behalen door de inzet van IBM SPSS predictive analytics-software. SPSS is van mening dat de investering in maatschappelijk verantwoord ondernemen juist nu heel belangrijk is, omdat steeds meer organisaties tijdens de huidige recessie overwegen hoe ze toegevoegde waarde kunnen bieden aan de samenleving.

Jaap Vink, senior principal bij SPSS Benelux zegt: “Op dit moment heeft overleven voor veel organisaties de prioriteit. Toch is het bemoedigend om te zien dat MVO nog steeds hoog op de agenda staat. Aangezien directe ROI vaak het belangrijkste aandachtspunt is voor organisaties in het huidige economische klimaat, is het mogelijk dat charity wordt beschouwd als een onnodige kostenpost.”

“Echter wanneer een organisatie een strategie heeft voor MVO, is het van belang dat deze effectief wordt gecommuniceerd”, voegt Vink toe. “Alleen dan kan de gehele organisatie de voordelen van MVO ervaren en ondervinden.”