Toen Nico Wissing en ik NL Greenlabel opzetten om de groensector te veranderen door duurzaamheid meetbaar te maken, snapte menig persoon niet wat we voor ogen hadden. Nu is dat gelukkig anders en telt de beweging 200 partners, waaronder producenten, leveranciers, professionals en wetenschappers van toonaangevende universiteiten.

In 2012 zijn we begonnen met het opschrijven van onze ‘Green Principles’ over houding en gedrag. Zo vinden wij dat je respectvol met elkaar en de planeet dient om te gaan, willen we niets te maken hebben met kunstgras en chemische bestrijdingsmiddelen en is tropisch hardhout uit den boze. Deze principes hanteren wij vandaag de dag nog steeds en we vragen onze partners hier ook zoveel mogelijk naar te handelen. Nog steeds vinden we dat we als mens niets te zoeken hebben in oerwouden, maar na jaren van gesprekken met FSC Nederland, het WNF en het ministerie herzien we ons standpunt ten opzichte van tropisch hardhout. Dan gaat het met name om hardhout met een FSC-keurmerk.

Nico en ik hebben vorig jaar in Zuid-Amerika met eigen ogen kunnen zien hoe het FSC-keurmerk in tropisch oerwoud te werk gaat en de gehele keten in beschouwing neemt. Is het perfect? Nee, dat niet. Valt er een hoop over te zeggen? Zeker wel. Maar alles valt en staat naar mijn idee met de vraag of je oerbossen kan beschermen door er volgens de FSC-methode te oogsten. Mede op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn we van dit laatste overtuigd geraakt en we hebben besloten FSC als enig type hardhout te omarmen. Dan gaat het specifiek om het hout uit de bossen die we zelf hebben bezocht.

We zijn vervolgens niet alleen een samenwerking aangegaan met FSC, maar ook met Van den Berg Hardhout en hebben hun hout langs onze eigen meetlat gelegd. Het resultaat: een A-label, de hoogst mogelijke  score. Hout kan als materiaal oneindig worden geoogst door de selectieve kapmethode en slaat CO2 op tijdens de groei. Het beschermen van oerwoud zorgt bovendien voor een hoge score op biodiversiteit. Vandaar dat dit specifieke hout zo hoog scoort, ondanks de impact van het transport, wat we ook meewegen.

We hebben met Van den Berg en FSC Nederland afgesproken om een seminar te organiseren waar we de traditionele houtsector wakker zullen schudden. Ons doel is een betere positionering van duurzaam hardhout en het voorkomen van de toepassing van niet-duurzaam hout. Ook willen we een pleidooi houden onder onze partners, waaronder veel groenprofessionals, om duurzaam hout in te kopen. Verder mogen we onze kennis en expertise toepassen om met FSC te bedenken hoe het nog beter kan.

Door hardnekkig vast te houden aan eigen standpunten verzwak je elkaars boodschap. We zien dit in de groensector vaak genoeg gebeuren, terwijl we juist van de eilandjes af moeten stappen om samen de sector te versterken en de buitenruimte te vergroenen. Dan moet je zelf wel het goede voorbeeld geven. Zo willen we als NL Greenlabel laten zien dat het mogelijk is om met andere partijen samen te werken en te komen tot synergie. De uitdagingen die we hebben op deze wereld, vragen om integrale oplossingen die we alleen samen kunnen realiseren.

Lodewijk Hoekstra, TV Tuinman en ondernemer met impact

(Als spreker te boeken via het duurzame sprekersbureau Speak Out)