Colruyt Group brengt de Eco-Score, een visuele manier om de milieu-impact van voedingsproducten te leren kennen, vanaf vandaag dichter bij de Belgische consument. De Eco-Score baseert zich op de volledige levenscyclus van een product en voegt daar nog extra indicatoren aan toe. Klanten kunnen vanaf vandaag de Eco-Score van de voedingsproducten van – in eerste instantie – het Boni Selection-merk raadplegen via de SmartWithFood-app van de groep. Het makkelijker toegankelijk maken van de Eco-Score past in de blijvende ambitie van Colruyt Group om klanten stap voor stap te begeleiden om bewuste en duurzame keuzes te maken tijdens het winkelen, net zoals dat met de Nutri-Score ook het geval is. De retailer gaat echter nog een stap verder, en zal op termijn ook de milieu-impact van de eigen merken verder verkleinen, in samenwerking met de leveranciers.

Eco-Score in Belgische primeur

Consumenten willen steeds meer en beter geïnformeerd worden over de producten die ze kopen. Stefan Goethaert, verantwoordelijk voor het Eco-Score-project bij Colruyt Group, geeft aan: “Mensen willen eenvoudige, relevante informatie. Ze willen verder gaan dan hoe gezond een product is en welke voedingswaarde het heeft. Marktonderzoek wees uit dat klanten zich ook vragen stellen over welke impact hun producten hebben op het milieu. Het is aan ons als retailer om hen daarbij te helpen, startende bij onze eigenmerkproducten.” De Eco-Score is een nieuwe, recent ontwikkelde, oplossing om de ecologische voetafdruk van een product aan te tonen. Met een vormgeving en rankingsysteem met letters en kleuren die doen denken aan de Nutri-Score, kunnen consumenten zo makkelijker inschatten of hun product al dan niet een grote impact heeft op het milieu.

Online consulteerbaar via SmartWithFood-app van Colruyt Group

In een eerste fase maakt Colruyt Group de Eco-Scores van ongeveer 2.500 voedingswaren van Boni Selection en andere eigen merken online beschikbaar via de SmartWithFood-app. Met die app scannen consumenten de barcode van een Boni Selection-voedingsproduct, en krijgen ze dan de overeenkomstige Eco-Score te zien. Stefan Goethaert: “Later zal de herkenning van de score ook stap voor stap uitgerold worden naar andere app-toepassingen zoals MyColruyt, Xtra en Collect&Go. Voor de zomer zullen ook de Eco-Scores van nationale merkproducten te consulteren zijn via onze online tools. In een volgende fase starten we een geleidelijke uitrol van de Eco-Score op de verpakking van al onze Boni Selection-voedingsproducten.”

Nutri-Score en Eco-Score vullen elkaar aan

De inspanningen van Colruyt Group rond de Eco-Score komen bovenop de huidige uitrol van en investeringen rond de Nutri-Score. “Op die manier kunnen we klanten begeleiden écht bewuste keuzes te maken, zowel op vlak van gezondheid – met de Nutri-Score – als op vlak van milieu met deze Eco-Score”, aldus Stefan Goethaert. Deze twee scores passen perfect in het ‘stap voor stap’-programma van Colruyt Group, waarmee de retailer het engagement aanging om consumenten te helpen bewuster te consumeren.

Eco-Score: methodologie uit Frankrijk, meer dan enkel CO2

De methodologie van de Eco-Score werd uitgewerkt door een collectief van onafhankelijke spelers* in Frankrijk. De score is opgebouwd uit twee componenten, enerzijds de resultaten van de levenscyclusanalyse van een product (van boer tot bord) en anderzijds de toevoeging van extra indicatoren volgens een bonus-malussysteem. De resultaten van de levenscyclusanalyses van meer dan 2.500 productcategorieën zijn verzameld in de databank Agribalyse.

De berekening van de score in Agribalyse** is gebaseerd op de PEF-methode (Product Environmental Footprint) en houdt rekening met zaken zoals klimaatverandering, watergebruik, landgebruik, fijnstof en verzuring. Stefan Goethaert vult aan: “Deze Eco-Score gaat dus veel verder dan alleen de CO2-uitstoot – de ‘carbon footprint’. De Eco-Score neemt ook plus- en minpunten (bonus-malusscores) in rekening, zoals transport, recycleerbaarheid en certificatie. De combinatie van al die factoren maakt de Eco-Score net zo bijzonder en laat ons toe deze op voedingsproducten toe te passen.

Een goed onderbouwde keuze

Binnen Colruyt Group wordt al jaren hard gewerkt om manieren te vinden om bewust duurzame keuzes voor klanten mogelijk te maken, en de retailer wil daarin een voortrekkersrol blijven opnemen. Vooral wat milieu-voetafdruk betreft, heeft Colruyt Group reeds een hele weg afgelegd.*** Stefan Goethaert vult aan: “Het is vanuit onze opgebouwde kennis dat we de beslissing genomen hebben om aan te sluiten bij die recent ontwikkelde Franse methodologie van de Eco-Score. Die krijgt de steun van de Franse overheid (openbare dienst milieu en energie) en heeft een robuuste basis waarop we de komende jaren kunnen verder bouwen. We hebben daarom besloten dit verder uit te dragen in ons land.”

Ambitie: milieuscore van de eigen merken verbeteren

Parallel met het introduceren van de Eco-Score in België, wil Colruyt Group ook actief de milieu-impact van de eigen (voedings)merkproducten verder gaan verminderen. Hierbij wordt systematisch de milieu-impact van eigenmerkproducten onder de loep genomen via levenscyclusanalyses. Stefan Goethaert: “Om de milieu-impact te meten moet je de volledige keten in kaart brengen en dat is een uitdagende opdracht. Dankzij die analyses kunnen we de hotspots identificeren die we uiteindelijk te verbeteren hebben – waar we dus ook volop op gaan inzetten.” Op die manier verbeteren de teams meteen ook de kwaliteit van de data. Samen met de leveranciers zal dan bekeken worden om de juiste acties te nemen die het meest effect hebben op het milieu.