Voor grote merken is het belangrijk een duidelijke duurzaamheidsagenda te hebben; zij kunnen namelijk het verschil maken. Coca-Cola ziet het daarom als een belangrijke taak om deze voortrekkersrol te benutten en zet zich met hoge ambities in voor de verduurzaming van haar producten en processen. Arjanne Hoogstad (manager  Duurzaamheid) en Derk van de Luitgaarden (manager National & Keyaccounts) van  Coca-Cola European Partners in Nederland leggen uit.

“Door de grote schaal waarop wij opereren, hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid die we kunnen en moeten nemen.”

Waarom is verduurzaming zo belangrijk voor Coca-Cola?

Hoogstad: “We zijn groot, aanwezig en zichtbaar. Door de grote schaal waarop wij opereren, hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid die we kunnen en moeten nemen. Om die reden zijn we al jaren bezig onze producten, de dranken en hun verpakkingen, te verduurzamen aan de hand van ons duurzaamheidsplan. Daarnaast is het niet meer dan vanzelfsprekend om vandaag de dag duurzaam te werk te gaan. Het hoort allemaal bij modern ondernemerschap: wie succesvol wil blijven, moet verantwoord ondernemen.”

Welke aspecten spelen een rol bij het verduurzamen van de verpakkingen?

Hoogstad: “Het verduurzamen van verpakkingen speelt al heel lang, en begint bij onszelf. Daarom doen wij er alles aan om de verpakkingen zelf zo duurzaam mogelijk te maken – van glas en blik tot PET. Hierbij maken we gebruik van vier criteria: reduce – minder materiaal per verpakking, re-use – hergebruik van materiaal, recycle – gebruik van gerecycled materiaal, en renew – gebruik van nieuw duurzaammateriaal. In Nederland is 100 procent van onze flesjes en blikjes nu al recyclebaar, en alle nieuwe verpakkingen moeten hier ook aan kunnen voldoen. De volgende stap in de duurzaamheidsketen is het betrekken van onze klanten en de consumenten. We hebben hen ook echt nodig om de verpakkingen te recyclen. Daarom moeten we hen duidelijk maken dat het gaat om waardevol materiaal, dat meerdere levens kan hebben.”

Van de Luitgaarden: “Binnen verduur-zaming is het cruciaal dat verpakkingen terugkomen omdat het bijvoorbeeld over hoogwaardig plastic gaat. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met onze partners. Dit zijn voornamelijk bedrijven die onze producten afnemen om aan consumenten te verkopen, zoals cateraars, bioscoopketens en universiteiten. Met hen gaan we in gesprek hoe we onze verpakkingen terug kunnen krijgen, bijvoorbeeld door middel van specifieke afvalbakken met leuke en aansprekende communicatie. Je moet mensen hierbij motiveren om naar de bakken te gaan en deze te gebruiken.”

“In Nederland zamelen we bijvoorbeeld al 95 procent van onze grote PET-flessen en 70 procent van onze kleine flesjes en blikjes in.”

In 2025 willen jullie 100 procent van jullie verpakkingen in West-Europa inzamelen. Is dit haalbaar?

Hoogstad: “Het is erg ambitieus, maar we kunnen als Coca-Cola geen genoegen nemen met een doelstelling van minder dan 100 procent. Per land zullen de strategie en uitwerking verschillen, want ieder land heeft een andere uitgangspositie. In Nederland zamelen we bijvoorbeeld al 95 procent van onze grote PET-flessen en 70 procent van onze kleine flesjes en blikjes in. Dit kan verhoogd worden door uitbreiding van het statiegeldsysteem, maar ook door een goede infrastructuur op bijvoorbeeld universiteiten en festivals. Het vereist een systeem dat de consument begrijpt en waar de afvalbewerkers mee aan de slag kunnen. We zullen meerdere interventies nodig hebben om tot de 100 procent te komen.”

Jullie hebben recent voor de tweede keer OPEN georganiseerd. Wat was het doel van deze reeks dialogen?

Hoogstad: “Tijdens OPEN 2017 hebben we onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 gepresenteerd. Daar zitten uitdagende doelen tussen, waarvan het behalen niet vanzelfsprekend is. Vandaar dat we een jaar later de voortgang wilden presenteren. Dat zijn we in onze ogen verplicht aan onszelf en de mensen om ons heen. Daarnaast is zo’n jaarlijks moment een goed hulpmiddel om concrete vooruitgang te realiseren. Je wil toch nu iets presenteren in plaats van over drie maanden. Waar het tijdens dit terugkerende evenement echter vooral om draait, is dialoog. Wij hebben als bedrijf hoge ambities, maar willen graag van onze partners en belanghebbenden horen wat zij van ons verwachten. Tijdens OPEN gaan we daarom gedurende twee weken gesprekken aan met onder andere wetenschappers, maatschappelijke organisaties, de media, retailers, leveranciers, klanten en collega’s. Zij leveren kritiek, dragen nieuwe ideeën aan of spreken waardering uit voor bestaande initiatieven – waardevolle feedback waar wij op kunnen bouwen. Die open, kwetsbare houding is ons heel erg eigen. Met OPEN treden we daar actief mee naar buiten, maar in werkelijkheid doen we dit het hele jaar door. Men kan altijd bij ons terecht met een mening, vraag of visie. Onze deur staat open.”

Een uitgebreidere versie van dit artikel is op 8 december 2018 verschenen bij een special van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier Weekblad.