Met de lancering van de coalitie Wind Meets Industry, met bijbehorende actieagenda, is vandaag een grote stap gezet om de duurzame energievoorziening te versnellen. Steunend op een brede achterban presenteerde een coalitie van Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie vandaag een actieagenda om de industriële vraag naar groene energie te verbinden met het grootschalig aanbod van wind op zee. Door niet op elkaar te wachten maar de handen actief ineen te slaan, leggen de partijen het missende puzzelstukje uit het Klimaatakkoord: de verbinding tussen de vraag- en aanbodzijde van duurzame energie.

De actieagenda

Om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen vraag (de industrie) en aanbod (de windsector) is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gezamenlijke actieagenda. In deze agenda wordt duidelijk gemaakt welke drempels de koppeling tussen deze sectoren en hun groeiambities in de weg staan, en hoe die volgens ons het beste kunnen worden aangepakt. Hiervoor zijn 11 acties opgesteld, verdeeld over 4 thema’s. Door deze acties gaan de vraag en aanbodzijde samen werken aan verdere verduurzaming. Daarnaast zijn voor elk thema een aantal specifieke randvoorwaarden genoemd waarvoor de samenwerking wordt gezocht met partijen als de overheid en TenneT. Lees de volledige actieagenda

Lancering gemist?

Vanmiddag vond de officiële lancering plaats van de actieagenda van Wind meets Industry. Ruim 300 kijkers namen deel aan deze eerste stap. Zij zagen onder andere de positieve reacties vanuit het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en TenneT, goede voorbeelden van Eneco & Crown Van Gelder en Ørsted & SDR en zijn gevraagd om ook zelf actief bij te gaan dragen aan deze nieuwe coalitie. Daarnaast hebben de voorzitters van de coalitiepartners onder leiding van Roelof Hemmen uitleg gegeven over hoe zij vorm willen geven aan de coalitie en welke rol bedrijven hierin kunnen gaan spelen. Heb je het event gemist? Geen probleem! Kijk het event hier terug