De CO2-uitstoot van een organisatie, zoals een bedrijf of gemeente of van een activiteit zoals reizen kan voortaan beter vergeleken worden. Meer inzicht in CO2-uitstoot helpt om deze vervolgens omlaag te brengen. De Rijksoverheid, Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO sluiten op 12 maart een Green Deal om een lijst met CO2-basiscijfers op te stellen waardoor vergelijken makkelijker wordt. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu)  tekent  de Green Deal ‘CO2-emissiefactoren’ namens de overheid op de beurs Duurzaamheid2014.  

Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor het broeikasgas CO2 zijn er steeds meer instrumenten ontstaan waarmee een CO2-vergelijking of voetafdruk bepaald kan worden. Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, ze zijn echter allemaal net even anders. 

Dit geldt onder andere voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SKAO (CO2-Prestatieladder), Connekt (Lean and Green), Milieu Centraal, Stichting Stimular (Milieubarometer), diverse natuur- en milieuorganisaties, de aanbieders van klimaatcompensatie en partijen die zich richten op de duurzaamheid van grondstoffen, producten en werken. Door een diversiteit aan aannames, berekeningen en getallen zijn de gehanteerde emissiefactoren lang niet altijd gelijk. Dus geven ook twee voetafdrukberekeningen van dezelfde situatie verschillende uitkomsten. Door het opstellen van een uniforme lijst moet deze verwarring tot het verleden gaan behoren.

‘Meten is weten. Met die lijst kunnen we straks appels met appels vergelijken’, aldus staatssecretaris Mansveld. ‘Ondernemers kunnen pas echt gericht investeren als ze weten waar de winst- en besparingskansen liggen.’ 

Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie in de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2 cijfers te komen. Op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Alle CO2 emissiefactoren worden vanaf dit najaar gepubliceerd op de gratis toegankelijke website www.CO2emissiefactoren.nl