FertigHy,  opgericht door EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo en HEINEKEN, neemt het voortouw in de overgang naar een CO2 arme Europese kunstmestindustrie. FertigHy stelt zich ten doel om betaalbare en CO2 arme kunstmeststoffen voor Europese boeren te produceren, waarmee het direct een oplossing biedt voor de recente uitdagingen voor de EU en de wereldwijde voedselzekerheid, die veroorzaakt worden door onder andere onzekerheid over de beschikbaarheid van aardgas. 

FertigHy bouwt zijn eerste fabriek in Spanje. Met deze fabriek als voorbeeld worden daarna vergelijkbare fabrieken elders in Europa gebouwd. In de fabriek worden verschillende grootschalige CO2 arme kunstmest projecten opgestart en geëxploiteerd. De productie van de CO2 arme, stikstofhoudende meststoffen wordt gedaan met 100% duurzame elektriciteit en groene waterstof.

Leidinggevende van FertigHy is José Antonio de las Heras. Hij brengt meer dan 25 jaar ervaring mee als directielid op het hoogste niveau bij gevestigde bedrijven en bij ventures. Veel hiervan zijn actief op het gebied van groene waterstof, duurzame energiebronnen en aardgas.

De landbouwsector alleen al is verantwoordelijk voor 13% van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen* en Europese boeren gebruiken meer dan 11 miljoen ton stikstofhoudende meststoffen per jaar (op basis van voedingsstoffen). In het ‘Communication on Ensuring Availability and Affordability of Fertilisers (Notitie over het waarborgen van de verkrijgbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen)’ uit oktober 2022, heeft de Europese Commissie de kunstmestsector aangewezen als cruciale sector en steunt de transitie naar CO2 arme meststoffen. FertigHy is een voorbeeld van Europese industriële spelers die besluiten te investeren in Europa voor ter bevordering van het CO2 vrij maken van de economie, in dit geval meststoffen. De Inflation Reduction Act van de V.S. was mede aanleiding voor de EU om te besluiten tot oprichting van operaties als FertigHy, aangezien deze een directe oplossing biedt voor de uitdagingen waar de EU zich nu voor geplaatst ziet. De ambitie van FertigHy is om Europese voortrekker te worden in de CO2 arme meststoffen bedrijfstak. Het doel van FertigHy is om met latere uitbreidingen een vermindering van twee miljoen ton COper fabriek per jaar te realiseren. 

José Antonio de las Heras, CEO van FertigHy: zei, ‘Het is nooit urgenter geweest dan nu om te decarboniseren en om gezamenlijk onze meststofproductie te herwinnen. Met een overvloed aan factoren die in Europa spelen in 2023 is dit het moment om te zorgen voor een groenere en onafhankelijke bedrijfstak voor iedereen. FertigHy zal de weerbaarheid tegen ontwrichte toeleveringsketens herstellen en tegelijkertijd de  autonomie van de agrarische sector en de voorzieningszekerheid bevorderen door het versnellen van de decarbonisatie van de voedselwaardeketen.’

Jacob Ruiter, Managing Director van EGHAC lichtte toe: ‘FertigHy’s ambities sluiten volledig aan bij het Fit-for-55 Pakket van de EU of het recente REPowerEU en Green Deal Industrial Plan en laten zien hoe wij in staat zijn het concurrentievermogen van de Europese energieneutrale bedrijfstak mogelijk te maken. Deze investering is ook een extra signaal van de toewijding van EIT InnoEnergy aan bedrijfstakken waar de verduurzaming moeizaam verloopt en een mijlpaal van ons voortdurende succes met EGHAC.’