Het Zweedse bedrijf Cloetta, fabrikant van bekende snoepmerken als Red Band, Venco en Lonka, is voornemens haar snoep- en dropproductienetwerk te verbeteren met de bouw van een nieuwe duurzame fabriek. Hiermee kan worden voorzien in zowel Cloetta’s groeiambitie in Nederland, Duitsland en de UK als in het streven de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. De nieuwe fabriek zal in Nederland in de buurt van de bestaande locaties komen te staan. Start van de bouw is gepland voor 2023. De fabriek is naar verwachting in 2026 volledig operationeel. De investering zal over de komende vier jaar in totaal 245 miljoen Euro bedragen. Tegelijkertijd kondigt Cloetta het voornemen aan om de drie zoetwarenfabrieken in Turnhout (België) en Roosendaal (Nederland) te sluiten.

“Deze nieuwe faciliteit wordt veel toekomstbestendiger, omdat we onze producten hier veel duurzamer kunnen fabriceren. Ook is de fabriek zelf veel eigentijdser. Hiermee bouwen we aan een productiebedrijf van wereldklasse. Uiteraard hebben we oog voor de impact die dit voorgenomen besluit kan hebben op onze medewerkers die momenteel in de drie productiesites werken in Turnhout en Roosendaal. Wij proberen zoveel mogelijk medewerkers mee te verhuizen naar deze nieuwe moderne productielocatie om zodoende de impact voor hen te verkleinen, maar ook om hun kennis en kunde te behouden”, aldus Marcel Mensink, COO van Cloetta.

De nieuwbouw en voorgenomen sluiting van de oude fabrieken heeft gevolgen voor ongeveer 350 werknemers in België en Nederland. De meerderheid zal in de nieuwe faciliteit aan de slag kunnen. Tegen deze achtergrond zal Cloetta in overleg treden met de Europese Ondernemingsraad, lokale ondernemingsraden en vakbonden. Direct betrokkenen zullen binnenkort geïnformeerd worden over het te volgen proces rondom de nieuwe locatie.