Climate Neutral Group publiceert Impact Rapportage 2019

Climate Neutral Group (CNG) heeft een maatschappelijke missie: ‘net zero carbon emissions’ in 2050 en 49% reductie in 2030. Daar werkt CNG aan door de bedrijven te begeleiden van A naar Zero CO2 door hen inzicht te geven in de CO2-footprint van hun organisatie, producten en diensten. CNG begeleidt hen bij het bepalen van hun ambitie en vertalen dat in pragmatische reductiestrategie waar compensatie deel uit van kan maken. In het CO2-Management systeem worden de resultaten zichtbaar gemaakt of de inspanningen ‘On Track’ lopen met het Parijs Akkoord. Met de publicatie van de Impact rapportage 2019 geeft CNG inzicht in de impact die in 2019 is gemaakt samen met haar relaties. 

Klimaatneutraal Certificering toetst alle stappen en de resultaten aan strenge criteria en maakt de inspanningen zichtbaar. Klimaatcompensatie is de enige manier om de onvermijdbare CO2-uitstoot neutraal te maken via klimaatprojecten elders ter wereld. Deze projecten zijn gestart om wereldwijd CO2 te reduceren waardoor klimaatverandering zoveel mogelijk wordt beperkt. Door te investeren in deze zorgvuldig geselecteerde klimaatprojecten wordt een belangrijke bijdrage aan de CO2 reductie en tegelijkertijd aan de ontwikkeling van de lokale bevolking.

Dit jaar is niet alleen de impact van de projecten inzichtelijk gemaakt maar ook de impact op alle andere stappen.

Download het rapport (op aanvraag)

Share Button