Het rapport geeft een overzicht van de vorderingen van de chemische industrie op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en communicatie daarover. Het volledige rapport is te lezen op de VNCI-website.

De resultaten van persoonlijke veiligheid van eigen werknemers en aannemers zijn een belangrijke graadmeter voor de veiligheid in de chemische industrie. Hoewel in 2004 een dodelijk slachtoffer viel te betreuren, daalde het aantal ongevallen waarbij de werknemer zich ziek moest melden (verzuimongevallen) per miljoen gewerkt uren van 2,6 in 2003 naar 2,1 in 2004. Sinds 2001 neemt het aantal verzuimongevallen steeds verder af.

In 2004 zijn de emissies van 61 van de 74 stoffen die onder verzurende of milieubelastende stoffen vallen zover teruggedrongen dat de doelstellingen voor 2010 zijn behaald. Op het gebied van stikstofoxide blijft de chemische industrie achter op de planning. Hoewel de uitstoot inmiddels met 72 procent verminderd is, lijkt een afname van procent 90 procent voor 2010 technisch niet te realiseren. De NOx-emissiehandel moet hiervoor de oplossing bieden. Hiermee kan de reductie effectiever worden aangepakt dan via de normen voor individuele bedrijven.

Responsible Care
Responsible Care is een internationaal programma dat in 1992 in Nederland werd geïntroduceerd. Leden van de VNCI verplichten zich vrijwillig via deelname aan het programma om hun prestaties op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voortdurend te verbeteren. Elk jaar geeft de VNCI een overzichtelijk en transparant beeld van de vorderingen via het Responsible Care-rapport. Het rapport bevat gegevens van de leden van de VNCI uit de BedrijfsMilieuplannen en de zelfevaluatie Responsible Care. Het geeft de resultaten op 6 aandachtgebieden: Veiligheid, Milieu, Product Stewardship (ketenbeheer), Stoffenbeleid, Distributie en Communicatie. Zodra recentere gegevens beschikbaar zijn, wordt het rapport hiermee aangevuld.