Een groep van Europese chemici, waaronder prof.dr. Joost Reek van het UvA onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry, publiceerde onlangs een ‘whitepaper’ over ‘Solar-Driven Chemistry’. Ze laten zien dat het mogelijk is, en voor een duurzame toekomst zelfs noodzakelijk, om zonne-energie te benutten voor chemische reacties.

In een overzicht van minder dan twintig pagina’s identificeren de chemici de kansen en uitdagingen voor dit toekomstconcept, dat op den duur fossiele brandstoffen kan vervangen als bron van energie, chemicaliën en materialen.

Het whitepaper is het resultaat van een brainstorm-workshop over zon-aangedreven chemie in Berlijn, georganiseerd door de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) en de European Association of Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). Prof.dr. Joost Reek van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences en coordinator van het UvA onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry was een van de internationale experts die aan de workshop deelnamen.

Grote voordelen

Het whitepaper stelt dat het gebruik van zonne-energie voor het realiseren van chemische reacties cruciaal is voor het welzijn van toekomstige generaties.

De realisatie van zongedreven chemie houdt een lange-termijn wetenschappelijke en technologische inspanning in, maar zal stap-voor-stap een alternatief voor fossiele brandstoffen opleveren. Dat zal van grote betekenis zijn voor de reductie van broeikasgassen en grote voordelen met zich meebrengen op het gebied van milieu, samenleving en economie.

Volgens het whitepaper kan dit zowel het concurrentievermogen als de duurzaamheid van de Europese chemie vergroten. Het vergroot de kennis-gedreven concurrentiekracht van de Europese industriële productie met behoud van banen en met respect voor het milieu.

Dit vereist wel sterke, gezamenlijke en onconventionele steun aan zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het whitepaper roept op tot een brede, geïntegreerde benadering die de vakgebieden katalyse, elektrochemie, fotochemie en  nanotechnologie omvat, in nauw verband met halfgeleiderfysica, werktuigbouwkunde, biowetenschappen en sociale wetenschappen.