Ongeveer 1,5 procent van de bedrijven is volledig klimaatneutraal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de conjunctuurenquête. Deze enquête wordt gehouden onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. De landen in de Europese Unie willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Bedrijven moeten dan geen broeikasgassen uitstoten of de uitstoot moet worden gecompenseerd. Een relatief klein deel van de bedrijven (ongeveer 1,5 procent) is op dit moment volledig klimaatneutraal. 26 procent van de bedrijven is in kleine of zeer kleine mate klimaatneutraal. Bijna 37 procent van de bedrijven in Nederland weet nu niet hoe klimaatneutraal ze is. Grotere bedrijven geven vaker dan kleinere bedrijven aan dat ze in enige mate klimaatneutraal zijn.

Meeste bedrijven verwachten dit jaar te investeren in verduurzaming

Om klimaatneutraal te worden verwacht 68 procent van de bedrijven dit jaar te investeren in verduurzaming. Ook hier geven grote bedrijven dit vaker aan dan kleinere. De belangrijkste investeringsdoelen zijn volgens de bedrijven efficiënter omgaan met energie of energie besparen en circulaire productie. Investeringen in waterbesparing worden het minst vaak genoemd. In de horeca verwachten bedrijven wel vaker dan andere bedrijfstakken in waterbesparing te investeren. In vervoer en opslag is het verminderen van uitstoot een belangrijk investeringsdoel.

Per saldo meer investeringen verwacht dan vorig jaar

Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen investeren in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen besteden aan duurzame inkoop dan vorig jaar. Vooral het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) verwacht dit jaar per saldo een toename in zowel de investeringen als in de waarde van duurzame inkoop.

Kosten duurzame alternatieven vormen belangrijke belemmering

Drie kwart van de bedrijven ervaart geen belemmeringen om het bedrijf klimaatneutraal te maken, een kwart ervaart wel belemmeringen. De belangrijkste belemmeringen zijn de hogere kosten van duurzamere alternatieven en onzekerheid over de economie of het beleid. Beperkte toegang tot financiële middelen noemt de horeca vaker dan andere bedrijfstakken als belemmering. Ze hebben te weinig eigen geld of vinden niet makkelijk financiering voor het verduurzamen van hun bedrijf. Onder andere de industrie, vervoer en opslag en verhuur en handel in onroerend goed, noemen vaker dan in andere bedrijfstakken beperkingen in het energienetwerk als belemmering. Ze moeten bijvoorbeeld wachten op een stroomaansluiting doordat het elektriciteitsnet vol is, of ze hebben nog geen toegang tot een waterstofnetwerk.

Nieuw onderzoek

De cijfers in dit bericht komen uit nieuw onderzoek over de verduurzaming van het bedrijfsleven. Het CBS ontwikkelde nieuwe vragen om de inzet van het bedrijfsleven op dit onderwerp zowel sneller als in samenhang met de economische ontwikkeling te volgen. Vanaf dit jaar stelt het CBS deze vragen op een aantal vaste momenten. Het CBS verzamelde de gegevens voor dit bericht in februari en juni 2024 onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.