De klimaatplannen van het kabinet op het gebied van vastgoed zijn niet ambitieus genoeg. Het plan gaat niet verder dan de nu bestaande verwachtingen vanuit de Europese regelgeving en de bestaande marktontwikkelingen. Dat heeft CBRE Nederland, onderdeel van het beursgenoteerde CBRE Group, met meer dan 105.000 werknemers ’s werelds grootste adviesbureau voor vastgoed, laten weten in reactie op de publieke consultatie op de klimaatplannen van minister Jetten.

CBRE reageert middels de opengestelde publieke consultatie op het plan van de minister van Klimaat en Energie. Daaruit blijkt dat verduurzamingsplannen voor vastgoed veel doeltreffender kunnen: “Het einddoel is 2050. Het is belangrijk dat ieder natuurlijk moment tussen nu en 2050 optimaal wordt benut. je ziet dat elk gebouw, op basis van de technische levensduur van installaties en de gebouwschil, in die periode in principe maar één keer grootschalig gerenoveerd hoeft te worden. Die renovatie moet een voltreffer zijn, anders halen we het niet. Iedere stap die niet bijdraagt aan het einddoel moet van tafel,” aldus Tim Habraken, Director ESG & Sustainability bij CBRE.

Uit de reactie blijkt verder dat discussies over ‘iets meer CO2 besparen’ of ‘iets andere methodieken’ zowel verwarrend als marginaal zijn, omdat dat niet naar het einddoel toewerkt. Zo voldoen bijvoorbeeld de eisen aan nieuwbouw niet aan ‘Paris Proof’-eisen.

De Nederlandse kantorenmarkt voldoet al grotendeels aan de kabinetsambities voor 2030 uit het ontwerp-beleidsplan. Ten aanzien van de ambitie van een eindnorm in 2050 (wat dus ‘Paris Proof’ zou moeten zijn), loopt de markt zelfs vooruit: die heeft al lang gehanteerde normen zoals CRREM en de Paris Proof-definitie van de DGBC. Ondanks dat de formulering van deze overheidsambitie nog op zich laat wachten lijkt het van lager ambitieniveau te worden dan nu reeds gangbaar is en lijkt dus mosterd na de maaltijd te worden – en bovendien alleen onrust te veroorzaken in plaats van de huidige beweging te versterken.

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Daarom presenteerde het kabinet op 2 juni 2022 het beleidsprogramma klimaat en stelde daarbij een publieke consultatie open. Het beleidsprogramma is gericht op 60 procent CO2-reductie in 2030 en beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren.