Column: ‘Textielconvenant effectiever door samenwerking’

Het is cruciaal dat textielfabrieken in productielanden weten waar de Nederlandse kledingmerken naar toe willen met duurzaamheid. Daarvoor zijn lokale steunpunten nodig die uitleg geven over het Nederlandse textielconvenant voor duurzame kleding. MVO Nederland en Nyenrode Business Universiteit deden vorige maand in Bangladesh een steekproef onder twintig fabrikanten. Slechts één fabriek wist van dit convenant […] ... lees meer

Column Paul van Ruiten: ‘Vier redenen om de impact van circulaire economie te kwantificeren’

Een circulaire economie is een economisch systeem dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Maar hoe zien of weten we dat we op de goede weg zijn? Een vraag waarmee veel mensen worstelen, want op vrijwel elke bijeenkomst die ik over de circulaire economie bijwoon, komt die hoe dan?-vraag aan bod. Het […] ... lees meer

Column Anne-Marie Mineur (SP) over de EU ‘Working Group on Responsible Business Conduct’

De Europese Unie loopt niet voorop bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Europese Parlement heeft diverse initiatieven genomen, maar de Europese Commissie is weinig doortastend in de uitvoering. Gelukkig bestaat er sinds begin september een parlementaire werkgroep over dit onderwerp: de Working Group on Responsible Business Conduct[1]. Terecht, want de druk om in actie te komen, […] ... lees meer

Column: ‘Strategieën voor de circulaire economie’

Denken over strategie in relatie tot organisaties is allesbehalve nieuw. Ook binnen de circulaire economie (CE) moet aan strategievorming gedaan worden. De vraag is wel of strategieën die binnen de lineaire economie zijn ontwikkeld, één op één geschikt zijn binnen de context van een CE. Kan een strategie gebaseerd op een produceren-gebruiken-weggooien filosofie zomaar gebruikt […] ... lees meer

Column Rob Idink (HP Nederland): ‘Circulair en sociaal gaan hand-in-hand’

Bij HP is duurzaamheidsdenken verankerd in de bedrijfsvoering. Wij hebben dat vertaald in concrete streefgetallen waarop wij onszelf wereldwijd afrekenen. Dat zie je terug in ons gedrag. Daarnaast werken wij hard aan technologieverbetering en verlenging van de levenscyclus van het product. Elke generatie producten wordt eenvoudiger, energievriendelijker en bevat minder onderdelen, zodat het gemakkelijker gerepareerd […] ... lees meer

Column Karen Bouwsma: ‘Een impressie van het VN forum voor bedrijfsleven en mensenrechten’

Deze week ben ik in Geneve bij het UN-forum over bedrijfsleven en mensenrechten. Het internationaal platform waar jaarlijks zo’n 2.300 deelnemers uit het bedrijfsleven, overheden, ngo’s en vakbonden vanuit de gehele wereld bijeen komen om de belangrijkste lessen te delen op gebied van Ruggie-principles.  Deze internationale principes over hoe bedrijven verantwoord met mensenrechten om zouden moeten […] ... lees meer