Column Eric Zwaart: “Overheid en onderwijs fungeert als aanjager circulaire economie”

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moet de overheid haar rol als aanjager van de nieuwe economie benutten door belemmeringen weg te nemen en circulaire innovaties te bevorderen. Ook het onderwijs kan het draagvlak hiervoor vergroten door kennis over circulariteit te delen, stelt ABN AMRO in de publicatie […] ... lees meer

Interview Thomas Leenders: “Circulaire en duurzame businessmodellen – hoe werken ze?”

Een circulair model vormt een volledig andere aanpak voor bedrijven die voorheen ‘gewoon’ producten verkochten. Er is een nieuw businessmodel nodig dat waarde behoud van producten als uitgangspunt heeft, in plaats van spullen af te danken.  Wat zijn de mogelijkheden? Thomas Leenders, verantwoordelijk voor new business development bij Philips Lighting, zet enkele varianten uiteen die verder […] ... lees meer

Column Klaas Jan Osinga: “Spagaat tussen verantwoord en laagste prijs vraagt actie van iedereen”

Urgenda en Milieudefensie gaan naar de rechter voor klimaat en luchtkwaliteit. Zouden we ook niet naar de rechter moeten voor duurzame consumptie tegen een eerlijke prijs? De Verenigde Naties, inclusief Nederland en de EU, tekenden in 2015 voor ‘Agenda 2030’. Zeventien doelen zoals: ‘einde aan honger door duurzame landbouw’ en ‘duurzame consumptie en productie’. Nog […] ... lees meer

Column Daan Spaargaren: ‘Veranker maatschappelijke doelstellingen in statuten’

Grote ondernemingen zijn onmisbaar in de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues, zoals het realiseren van de Sustainable Development Goals. Ondernemingen leggen hun maatschappelijke doelstelling alleen niet vast. Een gemiste kans. Veel beursvennootschappen gaan inmiddels een stap verder dan de herziene Nederlandse Corporate Governance Code vraagt. Philips streeft naar het verbeteren van de levenskwaliteit van 3 […] ... lees meer

Column Marcel van der Werf: ‘Ontwikkel een business model voor de circulaire keten’

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat conventionele business modellen niet alle gecreëerde waarden in het business model laten terugkomen. Dit heeft tot gevolg dat deze niet onderkende waarden ook niet in het verdienmodel terugkomen. Hierdoor kunnen nieuwe business kansen niet doorgaan of bestaande business modellen onrendabel worden. Dit probleem wordt erkend in […] ... lees meer

Column Roger van Boxtel: ‘Aangesproken door Rutte’

Nu ben ik geen ‘captain of industry’ en toch voelde ik me als president-directeur van NS — nota bene een staatsbedrijf — aangesproken door de uitspraken van minister-president Mark Rutte. Bedrijven zouden ‘tranen huilen op Spitsbergen’ en ‘zelf helemaal geen concrete plannen hebben voor duurzaamheid’ (FD 17 mei). Uitgedaagd voelde ik me ook. Want wie […] ... lees meer