Steeds meer bedrijven kijken anno 2022 niet alleen naar hun economisch resultaat als dé pijler voor succes. Door te sturen op economische, ecologische en sociale waarde, werken deze ondernemingen aan hun toekomstbestendigheid. Deze zogenoemde ‘meervoudige waardecreatie’ is het resultaat van nauwere samenwerking tussen klanten en leveranciers.

Bij CSU speelt duurzaamheid steeds meer een centrale rol in de bedrijfsvoering. Als bedrijf kijken we naar de lange termijn en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort om te zorgen voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere belangrijke stakeholders.

Hierbij ligt de nadruk op het creëren van waarde op de lange termijn voor alle stakeholders. Dat doen we samen. In mijn rol heb ik de meeste raakvlakken met het milieu, maar ik probeer altijd naar het totaalplaatje te kijken. De keuzes die we maken hebben niet alleen impact op het milieu, maar kunnen ook invloed hebben op onze medewerkers, klanten of in onze leveranciersketen.

Waar zit onze impact?

Sinds 2013 monitoren we als één van de eerste bedrijven in de facilitaire branche de CO2– uitstoot van onze eigen kantoren en het wagenpark. Inmiddels weten we dat onze grootste impact in onze keten zit, dat wil zeggen bij onze klanten en bij onze leveranciers en toeleveranciers. Zo weten we bijvoorbeeld door een onderzoek uit 2020 dat onze schoonmaakdienstverlening bij twee hogescholen, Avans en NHL Stenden, in totaal 209 ton CO2 uitstootte. Dat is vergelijkbaar met tien huishoudens. We zien ook waar de meeste uitstoot vandaan komt, namelijk van (woon-)werkverkeer, wasmachines en werkkleding. Nu weten we écht waar we impact kunnen maken.

We dagen klanten en leveranciers uit: is er een manier of alternatief om de negatieve impact omlaag te krijgen? En we vragen om gedetailleerde informatie over hun producten en werkwijze. Maar de impact op het milieu is niet het enige onderwerp uit het model van meervoudige waardecreatie waar we naar kijken. Aan de hand van twee voorbeelden licht ik toe hoe dit er in de praktijk uitziet.

Afvalzakken

Neem als voorbeeld het gebruik van afvalzakken. In plaats van zakken te gebruiken die volledig ‘nieuw’ worden gefabriceerd, staan we op het punt zakken te gaan gebruiken die voor 80 procent uit gerecycled materiaal bestaan. Dat is een enorme besparing. Waarom nog geen 100 procent? Op dit moment testen we de werkbaarheid op de werkvloer, denk aan het scheuren van een afvalzak. Dat kunnen we uiteraard niet uit het oog verliezen.

Vloeronderhoud

Vloeronderhoud is een ander herkenbaar en tastbaar onderwerp in een schoonmaakbedrijf. En ook een belangrijk onderwerp waar we duurzame keuzes moeten maken. Neem bijvoorbeeld onze samenwerking met Vloer Boenen BV en materialenleverancier Bona. Vloer Boenen BV is een vloerenexpert die onder andere gespecialiseerd is in het vervangen en renoveren van linoleumvloeren. In onze huidige samenwerking leert Vloer Boenen personeel van CSU om onderhoudsklussen aan de vloeren zelf uit te voeren. CSU, op zijn beurt, wijst klanten naar Vloer Boenen voor grotere renovaties. Dit zorgt voor taakverbreding en ontwikkeling van CSU-medewerkers. Voor klanten van CSU wordt de dienstverlening aantrekkelijker en flexibeler.

Deze nieuwe aanpak is om een andere reden extra hard nodig. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de temperatuur de komende jaren steeds hoger wordt. Het wordt hierdoor moeilijker om vloeronderhoud op scholen in de zomervakantie uit te voeren, want dat kan vanwege de onderhoudsproducten alleen maar op momenten dat het niet te warm is. Het is fysiek zwaar en het wordt ook nog eens in een paar weken gepropt als de scholen dicht zijn. Maar waarom zouden we ieder jaar één keer grondig onderhoud doen, als we het ook verspreid over het jaar kunnen uitvoeren?

Samen impact maken

Dat is volgens ons dé manier om meervoudige waarde te creëren: uitdagingen van meerdere kanten benaderen en samen met klanten en leveranciers tot een oplossing komen die beter is voor het milieu, de mens en de maatschappij. Staar je niet blind op alleen het milieu, iedere keuze die je maakt heeft ook effect op de mens of de maatschappij. Dus als je breder kijkt naar alle waardes waarop je impact kunt hebben en daarin de juiste balans vindt, dan werk je écht aan de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Cas van Striep, Projectmanager KAM en Duurzaamheid bij CSU