Caring Farmers heeft gisteravond de eerste prijs gekregen in de Trouw Duurzame 100. Terwijl de landbouwsector onder spanning staat, toont Caring Farmers op ontspannen wijze een uitweg. De jury vindt dit daarom het beste duurzame initiatief van 2022.

“We bedanken onze Raad van Advies en onze Caring Sponsors en al die mensen die ons hebben ondersteund de afgelopen drie jaar. We hopen dat de politiek onze prijs ziet als een belangrijk signaal voor de richting van de landbouw. De prijs sterkt ons in ons gedachtengoed en we blijven ons onverminderd inzetten voor een landbouw binnen ecologische grenzen. Iedereen kan daarbij helpen en zich aansluiten bij de Caring Community.”

Jury-oordeel

“Het is een positief geluid in een boze wereld”, oordeelt de jury over boeren die laten zien hoe zij werken zonder de natuur te schaden. Het burgerinitiatief Caring Farmers is dit jaar de winnaar van de Duurzame 100 van Trouw“.

“Er is heel veel perspectief voor milieuvriendelijke landbouw”, zegt Klaske Kruk, voorzitter van de jury, over Caring Farmers. “De boeren die lid zijn van Caring Farmers laten dat zien. Zij hebben lef en doorzettingsvermogen. Zij wachten niet af tot de overheid maatregelen neemt om het milieu te beschermen, maar beginnen zelf. Terwijl er bij een groot deel van de boeren spanningen zijn en onrust heerst over de toekomst van de landbouw toont deze groep dat er oplossingen zijn”, meent Kruk, oprichter van Circularities, adviseur voor een duurzame economie.

De beslissing van de jury viel afgelopen zomer. Het thema van Caring Farmers is voortdurend een onderwerp in het publieke debat. Deze week vooral door het advies van stikstofcrisismanager Johan Remkes. Ook Caring Farmers reageerde op zijn verhaal: “Remkes hamert, net als wij, op integrale oplossingen waar natuur, dierenwelzijn, klimaat, bodem en boer allen mee gediend zijn.”

Caring Farmers bestaat drie jaar en heeft in die periode een positie verworven te midden van andere boerenorganisaties, meent de jury. Vertegenwoordigers van de groep van ongeveer 300 boeren zaten in augustus aan tafel met het kabinet om te praten over oplossingen voor de stikstofcrisis. In juli presenteerde een aantal boerenorganisaties, waaronder Caring Farmers, een ‘GroenBoerenPlan’, waarover minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) zei: “Dit is de richting waar we naartoe moeten.”