Capgemini kondigt ambitie aan om net zero te zijn in 2030

Capgemini heeft onlangs de ambitie uitgesproken om in 2030 net zero te zijn. Daarnaast heeft Capgemini zich gecommitteerd aan de doelstelling om uiterlijk in 2025 alle activiteiten CO2-neutraal uit te voeren. Capgemini’s ambitie bouwt voort op de sterke vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt bij de verwezenlijking van zijn doelstelling om de CO2-uitstoot per werknemer met 30% te verminderen, in januari 2020, een decennium eerder dan gepland [1]. 

Om de ambitie te verwezenlijken om binnen tien jaar net zero te zijn, zal Capgemini zijn koolstofreductieprogramma versnellen op de gebieden met de grootste operationele impact, namelijk zakenreizen, woon-werkverkeer en energie op kantoor, in overeenstemming met de wetenschappelijk vastgestelde route om de temperatuur met niet meer dan 1,5°C te laten stijgen [2]. De strategie van Capgemini omvat ook elementen zoals het uitbreiden van de nieuwe manier van werken, het verminderen van de behoefte aan zakenreizen en woon-werkverkeer, het introduceren van nieuwe programma’s, waaronder het uitrollen van een hybride en elektrische wagenpark, en het samenwerken met leveranciers om de koolstofimpact van de toeleveringsketen te verminderen. Capgemini zal ook volledig overschakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit.

Terwijl Capgemini’s eerste prioriteit gericht blijft op het terugdringen van de uitstoot om uiterlijk in 2025 [3] koolstofneutraal te zijn, zullen eventuele rest-emissies worden gecompenseerd door middel van een kwalitatief hoogwaardig koolstofcompensatiesysteem, zoals herbebossing. De focus op koolstofreductie wordt ook uitgebreid naar de volledige toeleveringsketen van Capgemini, met de ambitie om tegen 2030 [4] een energieneutrale onderneming te worden.

Over de noodzaak om in actie te komen voor het klimaat zegt Capgemini’s Chief Executive Officer, Aiman Ezzat: “De huidige wereldwijde situatie met de COVID-19 pandemie heeft het belang van de noodzaak om in evenwicht te leven met onze planeet vergroot. Capgemini heeft zich al tien jaar lang toegelegd op het verminderen van de gevolgen voor het milieu en hoewel er tot nu toe veel is bereikt, kondigen we nu onze verhoogde ambitie aan. Ik heb de aanpak van de klimaatverandering tot de kernprioriteiten van onze Group gemaakt, met als zwaartepunt onze ambitieuze doelstelling om in 2030 net zero te zijn. Er is een sterke reeks maatregelen genomen, variërend van het uitbreiden van onze digitale werkplek en thuiswerken tot het inzetten van technologie om onze klanten te helpen hun eigen uitstoot te verminderen.

Wetenschappelijk vastgestelde doelstelling voor 2030 tien jaar eerder behaald

Capgemini’s vorige doelstelling om voor 2030 om de koolstofuitstoot met 30% per werknemer te verminderen werd in januari 2020 al bereikt, een decennium eerder dan gepland en voordat de COVID-19 gerelateerde lockdowns plaatsvonden. Deze mijlpaal werd mogelijk gemaakt door programma’s die zich richten op zowel zakenreizen als op energieverbruik.  Het terugdringen van de uitstoot van zakenreizen door middel van virtuele samenwerking werd ondersteund door de opleiding van werknemers en de uitrol van samenwerkingstools in de hele Group, evenals door landenspecifieke initiatieven om duurzamer reizen aan te moedigen. Capgemini heeft ook het aandeel van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen bijna verdubbeld, van 23,7% in 2018 tot 46,2% in 2019, terwijl het zich tegelijkertijd concentreert op het verbeteren van de algehele energie-efficiëntie, waardoor het energieverbruik per vierkante meter sinds 2015 met meer dan 18% is gedaald.

Volgende stap op het gebied van klimaatverandering

Als een van de eersten in zijn sector die wetenschappelijk onderbouwde doelen heeft gesteld, heeft Capgemini een track record van vergaande actie op het gebied van klimaatverandering. Capgemini werd eerder dit jaar genoemd op de prestigieuze A-lijst van het CDP als erkenning voor de aanpak en de impact ervan.

Het bedrijf maakt ook gebruik van technologie om klanten te ondersteunen om hun koolstofuitstoot te verminderen en heeft een doel gesteld om klanten te helpen 10 miljoen ton koolstof te besparen tegen 2030.

Daarnaast heeft Capgemini onlangs de Business Ambition for 1.5oC CEO-verklaring van het UN Global Compact ondertekend en is het een van de oprichters van de RacetoZero-campagne van de Verenigde Naties. Capgemini is ook een vooraanstaand pleitbezorger van de rol van het bedrijfsleven in het aansturen van de broodnodige duurzame bedrijfstransitie en het benadrukken van de sleutelrol die technologie en innovatie kunnen spelen.

Ter ondersteuning van de Wereldklimaattop tijdens COP25, deelde Capgemini zijn visie op de noodzakelijke duurzame bedrijfsrevolutie. Sindsdien heeft Capgemini ook rapporten gepubliceerd over de duurzame energietransitie en over technologie voor duurzaamheid in belangrijke sectoren, waaronder de auto-industrie en de detailhandel.\

Noten:

[1] Dit doel maakte deel uit van Capgemini’s ambitie om sterke, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor koolstofreductie vast te leggen, die door SBTi in 2017 werden gevalideerd als zijnde in overeenstemming met een 2oC-klimaatveranderingsroute. Eind 2019 had Capgemini de absolute koolstofuitstoot met 14,6% verminderd, terwijl het personeelsbestand van Capgemini met 22,6% toenam. Dit komt overeen met een vermindering van de uitstoot per werknemer met 29,8%. Eind januari was de koolstofuitstoot per werknemer 30,2% lager dan in het referentiejaar 2015.

[2] Een 1,5°C Science Based Target-traject betekent dat de doelstellingen van Capgemini zullen worden afgestemd op het niveau van koolstofreductie dat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging niet meer dan 1,5°C boven het pre-industriële niveau te laten uitstijgen. 1,5°C wordt algemeen aanvaard als de bovengrens die we moeten nastreven om de meest catastrofale en onomkeerbare gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

[3] De compensatie van Capgemini’s residuele emissies omvat: alle Scope 1- en 2-emissies (inclusief energieverbruik, brandstofverbruik en vluchtige emissies van airconditioningsystemen), evenals Scope 3-emissies van zakenreizen, woon-werkverkeer, afval, water en elektriciteitstransmissie en distributieverliezen.

[4] De CDP en SBTi definiëren net zero als het bereiken van een toestand waarin de activiteiten binnen de waardeketen van een bedrijf geen netto impact hebben op het klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt bereikt door de broeikasgasemissies in de waardeketen te verminderen, in overeenstemming met de 1,5°C-trajecten, en door de impact van eventuele resterende broeikasgasemissies in evenwicht te brengen met een passende hoeveelheid koolstofverwijdering.