Gulpener is voorgedragen door Granencoöperatie TRILIGRAN en Stichting Milieukeur. Volgens de jury heeft deze grootste der kleine nog zelfstandige bierbrouwerijen in Nederland het maatschappelijk verantwoord ondernemen heel ver in haar bedrijf doorgevoerd. Gulpener hanteert maatschappelijk verantwoord ondernemen als integrale en strategische keuze bij al haar interne en externe activiteiten. Ze koppelt maatschappelijk verantwoord ondernemen aan een sterke maatschappelijke traditie en regionale verankering. Gulpener wil de hele keten beheren en zoveel mogelijk haar grondstoffen lokaal en regionaal verbouwen en inkopen. Op initiatief van Gulpener zijn enkele boeren in Zuid-Limburg weer brouwgerst en hop gaan verbouwen. De geleverde grondstoffen voldoen ten minste aan Agro Milieukeur. Dat maakt het imago van Gulpener onderscheidend en innovatief. De wijze waarop, en de mate waarin, de brouwerij maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft doorgevoerd, kunnen volgens Bergkamp dienen als voorbeeld voor andere bedrijven en organisaties uit de agrarische sector.

Via een stemming kon het publiek een winnaar aanwijzen. Ook het publiek koos Gulpener als winnaar.

De prijsuitreikingen vonden plaats tijdens een conferentie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Internationaal Perspectief die door ruim 300 vertegenwoordigers van de agribusiness en overheid werd bezocht. Key note speaker Mevr. drs. E. Vogelaar (Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland) wees er tijdens haar presentatie op dat bedrijven ongeacht het economische klimaat, maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Zij noemde als dilemma’s aandeelhoudersbelangen, consumenteneisen en verschillen in internationale regelgeving. Ook het publiek deelde deze mening.

De jury onder voorzitterschap van Prof. dr. P. Winsemius (voormalig minister van VROM, tegenwoordig Raadslid van de WRR) nomineerde vijf bedrijven voor de MVO-stimuleringsprijs 2003. Deze vijf presenteerden hun ingezonden voorstel aan het publiek dat via een stemming de winnaar van de publieksprijs koos.

De genomineerden waren:

Agrarisch Cultuurgoed uit Voorst
B.V. Gulpener Bierbrouwerij uit Gulpen
De Hoeve BV uit Deurne
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV uit De Lier
Telersvereniging Les Meilleurs uit Oirschot
De jury voor de MVO-stimuleringsprijs 2003 bestond naast de heer Winsemius uit Prof. dr. J. C. M. van Eijndhoven (voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam), mevr. A.H. van Arenthals (vice-president va de Koninklijke Vereniging MKB Nederland) en drs. S.F.M. Cohen (algemeen directeur van de Consumentenbond). Bij de beoordeling is vooral gelet op de toegevoegde waarde voor de drie p’s people, planet en profit, het draagvlak binnen de organisatie, de dialoog met stakeholders en het innovatieve karakter.