Om de kwaliteit en duurzaamheid van Nederlandse brouwgerst te verbeteren, is een uniek onderzoek gestart, waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitdagingen van een veranderend klimaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research in opdracht van Stichting NIBEM. De gehele graan-mout-bier keten werkt hierbij samen om de kwaliteit en duurzaamheid van Nederlandse brouwgerst een positieve impuls te geven.

28 juni is de PPS (publiek-private samenwerking) brouwgerst officieel geopend door het NIBEM. Dit is gedaan door een proefveldcombine ceremonieel te dopen. Het onderzoek is uniek, omdat er voor het eerst gebruik gemaakt wordt van proteomics. Dat houdt in dat alle eiwitten in de gerstkorrel en het mout worden bestudeerd om heel precies te begrijpen hoe ze (samen)werken. Doel is om de specifieke eiwitten in brouwgerst te identificeren die de kwaliteit van bier en de schuimkraag bepalen. De onderzoekers willen die kennis gebruiken om gerstrassen te selecteren met een optimale verhouding van eiwitten en zetmeel. Dit maakt een duurzamere teelt van brouwgerst mogelijk, omdat er bij de teelt minder stikstof nodig zal zijn.

Nu nog vooral oude kennis

Het bepalen van geschiktheid van brouwgerst voor verwerking in de mouterij en brouwerij is nu nog deels gebaseerd op ervaring en oude kennis. Zo is er een vaste norm van een minimum en maximum eiwitpercentage dat al decennialang ongewijzigd is gebleven. NIBEM wil gebruikmakend van moderne technieken, objectief vaststellen welke eiwitten de kwaliteit bepalen, zodat metingen betrouwbaar zijn en er gericht kan worden veredeld. Dat zal leiden tot een effectievere en duurzamere teelt.

Klimaatbestendige gerst

Ook wordt ingezet op brouwgerst dat geschikt is voor teelt in een veranderend klimaat. Door gebruik te maken van het simulatiemodel WOFOST (World Food Studies) wordt gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering voor Nederlandse brouwgerst. Door daarnaast onderzoek te doen naar verschillende inzaaimomenten van het gewas kunnen rassen worden geïdentificeerd die het meest geschikt zijn voor teelt in de veranderende klimatologische omstandigheden. Dat is zeer welkom, want het areaal zomergerst is de laatste 20 jaar met circa 50% afgenomen tot 25.000 hectare, waarvan ongeveer 20.000 hectare zijn afzet vindt in de brouwgerstketen. Gerst is een waardevol en erkend rustgewas en past goed in de verduurzamingseisen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Door het vernieuwende karakter van het onderzoek is een PPS-subsidie toegekend van 50% van de onderzoekskosten. Hiermee werkt de gehele bierketen, van veredeling, teler en handelaren tot mouters en brouwers samen om de propositie en toekomst van in Nederland geteeld brouwgerst veilig te stellen. De insteek is om het areaal brouwgerst in Nederland te vergroten met kwalitatief, hoogstaand brouwgerst met een goede financiële opbrengst voor telers.

De PPS Brouwgerst is een samenwerking van de gehele brouwgerstketen in Nederland. Onderdeel zijn; Stichting NIBEM, BO Akkerbouw, Plantum, Agrifirm, Heineken, Gulpener, Grolsch, Bavaria , Holland Malt, Limagrain, Wiersum, Semundo, RAGT, Syngenta, Vereniging Nederlandse Brouwers, Societeit der Nederlandse Mouters.

In Stichting NIBEM werkt de gehele brouwgerstketen – kwekers, telers, graanhandel, mouterijen en brouwerijen – samen voor kwalitatief goede brouwgerst van duurzame teelt in Nederland.