Op het Valuepark Terneuzen start Gutami Holding met de bouw van een 60MW zonnepark, dat zonne-energie opwekt voor ruim 14.000 huishoudens. Dow en North Sea Port ondersteunen hiermee de verduurzaming van de Zeeuwse energievoorziening. Valuepark Terneuzen, een samenwerking tussen Dow Benelux en North Sea Port, heeft de bouw en exploitatie van een 60 MW zonnepark in 2019 aan Gutami Holding gegund. Inmiddels is Pfalz Solar gestart met de bouw ervan. Het park zal meer dan 56 miljoen KWh per jaar produceren, wat neerkomt op 22.600 ton CO2 besparing per jaar. Het zonnepark wordt het grootste park in Zeeland en in het havengebied van North Sea Port. Het zal in november 2021 operationeel zijn.

Mosselbanken met groene stroomvoorziening voor bedrijven

De locatie Mosselbanken maakt deel uit van het Valuepark Terneuzen. “Dankzij de groene stroomvoorziening wordt de locatie extra aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich er te vestigen”, aldus Geerten van Dijk, Directeur Valuepark Terneuzen. “Met dit zonnepark ondersteunen we de verdere verduurzaming van de Zeeuwse energievoorziening”, aldus Anton van Beek, President Dow Benelux. “Daarmee levert het project ook een bijdrage aan de Nederlandse energietransitie en verdere vermindering van CO2-uitstoot”.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “De bouw van dit zonnepark zorgt voor de verankering van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het havengebied. Dit gaat hand in hand met de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen waar Dow en andere bedrijven in North Sea Port aan meewerken. De productie van groene elektriciteit in de regio levert bovendien ook een bijdrage voor de productie van groene waterstof”.