Het Nederlande bedrijf Lion Storage gaat in de haven van Vlissingen een batterij-opslagproject met een capaciteit van 364 MW en 1457 MWh bouwen. De planning is om het project met de naam Mufasa in 2026 op te leveren. Het bedrijf start later dit jaar met de bouw van het batterijpark.

Met een commerciële exploitatiedatum in 2026 wordt verwacht dat Mufasa de grootste BESS op nutsschaal in Nederland zal zijn zodra deze operationeel is.

Mufasa zal strategisch gelegen zijn in de haven van Vlissingen (North Sea Port), een van de opkomende energieknooppunten in Nederland. Met directe toegang tot het hoogspanningsnet van TenneT, gelegen dichtbij verschillende grootschalige waterstofelektrolyse- en offshore windprojecten in ontwikkeling, zal Mufasa een essentieel onderdeel zijn van de goed ontwikkelde energie- en industriële infrastructuur van North Sea Port.

Lion Storage heeft ook twee batterij-opslagprojecten in Noord-Holland van elk 200 MW in ontwikkeling en een project in Zuid-Holland met een capaciteit van 150 MW. Deze drie projecten zouden in 2027 operatief moeten zijn. Daarnaast heeft het bedrijf nog andere projecten in de pijplijn die het op termijn zal aankondigen.