Op 17 maart 2013 was het precies 150 jaar geleden dat een groep Leidse fabrikanten een brief aan Koning Willem III stuurde om de misstanden in de kinderarbeid aan de orde te stellen. Deze brief is onder de naam Leids Adres bekend geworden. Twee weken daarvoor had de schrijver Cremer in het Haagse Diligentia zijn novelle Fabriekskinderen voorgedragen. Het zette de toon voor een publiek én politiek debat over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden waarin kinderen moesten werken, resulterend in het befaamde ‘Kinderwetje’ van de liberaal Van Houten.
Het jubileum vormde aanleiding om in het Leids museum De Lakenhal een middag te organiseren waar diverse sprekers het belang van het Leids Adres belichtten. Een nieuw boek hierover vormt een weerslag van deze middag.

Na een inleiding door Lakenhaldirecteur Meta Knol, betoogt Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher dat het Leids Adres het startpunt vormde voor arbeidswetgeving in Nederland. Voormalig Randstadbestuurder Fred van Haasteren, initiatiefnemer van de herdenking, benadrukt de inbreng die ondernemers hierbij hadden. Historicus Cor Smit plaatst het Adres in de context van de negentiende-eeuwse ‘nachtwakersstaat’. VNO-NCW-directeur Niek-Jan van Kesteren ziet de arbeidsregelgeving als een proces van constante aanpassing, waarvoor in Nederland altijd samenwerking tussen sociale partijen en overheid te vinden was. Vakbondsbestuurder Lodewijk de Waal ziet het onstaan van deze regelgeving als uitvloeisel van de behoefte aan een level playing field en verbindt dat met de huidige internationale situatie. Tot slot is de novelle van J.J. Cremer opgenomen.
Over één zaak zijn alle betrokkenen het eens: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het besef dat ondernemers maatschappelijke betrokkenheid moeten tonen, vormt nog altijd een bindende kracht in onze samenleving.