Op weg naar duurzame mobiliteit richt Mercedes-Benz zich in toenemende mate op de leveranciersketen: samen met start-up Circulor voert Mercedes-Benz een pilotproject uit voor meer transparantie over de CO2-emissies bij de winning en verwerking van kobalt. De projectpartners van het pilotproject, dat deel uitmaakt van STARTUP AUTOBAHN, maken gebruik van blockchain-technologie om de emissies van klimaatschadelijke gassen en de hoeveelheid secundair materiaal in de complexe toeleveringsketens van fabrikanten van accucellen te volgen. Bovendien documenteert het datanetwerk of de Daimler-duurzaamheidsnormen worden opgevolgd in de gehele keten.

Mercedes-Benz Cars streeft met Ambition2039 naar een CO2-neutraal nieuw wagenpark in minder dan twintig jaar. Deze transformatie vereist gedetailleerde kennis van alle klimaatrelevante processen die horen bij de gehele waardeketen van voertuigen. Daarom zorgt Mercedes-Benz in een eerste stap voor transparantie op het gebied van CO2-emissies en het gebruik van secundair materiaal in de toeleveringsketen. De onderneming is voor dit doel, als onderdeel van STARTUP AUTOBAHN, een pilotproject gestart met een belangrijke fabrikant van accucellen en Circulor, een start-up die gespecialiseerd is in blockchain-technologie.

De projectpartners richten zich eerst op kobalt, dat vanuit recyclingfaciliteiten de leveranciersketen binnenkomt. Een blockchain-gebaseerd systeem brengt de productieflow van de materialen in kaart, evenals de bijbehorende CO2-emissies. Op de lange termijn streeft Mercedes-Benz naar een circulaire economie en werkt het aan het sluiten van materiaalkringlopen. Voor dit doel wordt bij het in kaart brengen van de materialenstroom ook de hoeveelheid gerecycled materiaal in de toeleveringsketen vastgelegd. Verder laat het netwerk ook zien of de duurzaamheidseisen van Daimler op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieubescherming, veiligheid, bedrijfsethiek en compliance worden nageleefd door alle betrokken bedrijven. Daimler roept zijn directe leveranciers op om aan deze normen en vereisten te voldoen en de bepalingen ook in stroomopwaartse waardeketens op te nemen en toe te zien op de naleving ervan. Met het pilotproject zorgt Mercedes-Benz voor meer transparantie in de gehele leveranciersketen, die verdergaat dan alleen de directe contractpartners.

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Group Research en Mercedes-Benz Cars Development, Procurement & Supplier Quality: “Met Ambition2039 heeft Mercedes-Benz Cars zichzelf hoge doelen gesteld. We kunnen ze alleen halen als we nauw samenwerken met onze leveranciers.

De sleutel is transparantie: het is onze ambitie om alle processen inzichtelijk en traceerbaar te maken. Wij zijn de eerste fabrikant die blockchain-technologie gebruikt om de CO2-emissies in de wereldwijde leveranciersketen van accucellen in kaart te brengen. Deze aanpak vormt een solide basis voor effectieve verbeteringen – voor het milieu en voor onze business.”

De leveranciers en partners van Mercedes-Benz spelen een sleutelrol bij de implementatie van de duurzaamheidsstrategie, omdat ze aanzienlijk bijdragen aan waardecreatie. Het doel is dan ook om meer rekening te houden met CO2-reductie en duurzaam om te gaan met grondstoffen. Naast het vastleggen van emissiegegevens, organiseert Mercedes-Benz Cars workshops met leveranciers om effectieve CO2-reductiemaatregelen te identificeren. De focus ligt hierbij in eerste instantie op materialen waarvan de productie bijzonder CO2-intensief is. Naast accucellen betreft het ook staal en aluminium. De eerste mijlpaal is het inkopen van CO2-neutraal geproduceerde accucellen als onderdeel van een duurzaam partnerschap met leveranciers.

Blockchain in de leveranciersketen

Blockchain-technologie biedt veel voordelen voor de documentatie van product- en contractgegevens. Het verbindt digitale data via coderingen (cryptografie) en kan niet onopgemerkt worden gewijzigd. Alle deelnemers in de leveranciersketen kunnen de integratie, verzending en bevestiging van informatie op elk gewenst moment traceren. Tegelijkertijd blijft vertrouwelijke informatie beschermd. Dit is met name relevant voor complexe en zeer dynamische, wereldwijde leveranciersketens, zoals bij de productie van accucellen het geval is. Mercedes-Benz bouwt voort op zijn ervaringen met eerdere initiatieven. Vorig jaar al heeft de autofabrikant de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een ander blockchain-prototype voor de leveranciersketen. Het doel was de consistente en transparante documentatie van contracten op alle niveaus. De verkregen inzichten worden ook verwerkt in het nieuwe pilotproject.

Over Circulor

Circulor is een Britse start-up die gespecialiseerd is in tracking van grondstoffen door middel van blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie. Met behulp van deze technische oplossingen helpt Circulor bedrijven om transparante leveranciersketens in kaart te brengen.

Over STARTUP AUTOBAHN

Tijdens de EXPO Day in Stuttgart op 13 februari 2020 presenteert STARTUP AUTOBAHN, opgericht door Daimler AG in 2016 en inmiddels Europa’s grootste innovatieplatform, voor de zevende keer de gezamenlijk behaalde projectresultaten. STARTUP AUTOBAHN heeft inmiddels 28 nationale en internationale bedrijven als partner en werkt samen met interne en externe innovators en tech-experts aan toekomstige mobiliteitsoplossingen. Bij Daimler AG betreft dat lopende projecten gericht op duurzaamheid, Enterprise 2.0 en Future Car Technologies.