BlackBerry Limited kondigt vandaag de verlenging aan van de inzet voor de United Nations Global Compact (UNGC) Sustainable Development Goals (SDG’s). BlackBerry investeert in initiatieven die toegang bieden tot schoon water voor de wereldwijde locaties waar het bedrijf actief is.

Overal ter wereld hebben miljarden mensen geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hierdoor komen veel kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden nog verder onder druk te staan. Veilige waterzuivering is daarbij een essentiële voorwaarde voor toegang tot onderwijs, met name voor meisjes, en een strategie voor economische groei en armoedebestrijding. De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak van toegang tot schoon water nog meer aangetoond, waarbij handenwassen één van de belangrijkste middelen is om ziekteverspreiding adequaat te voorkomen en in bedwang te houden.

Verder kondigt BlackBerry aan dat:

  • Het bedrijf tegen het einde van 2021 koolstofneutraal is. Klimaatverandering, voornamelijk gedreven door de uitstoot van CO2, beperkt de beschikbaarheid en kwaliteit van water en zal naar verwachting nog grotere gevolgen hebben. Sinds 2013 heeft BlackBerry de CO2-uitstoot met 88 procent verlaagd;
  • Het bedrijf investeert in Canada in afvalwaterzuiveringstechnologie om de milieueffecten van geloosd afvalwater in waterstromingen en de zee te elimineren en minder energie te verbruiken dan traditionele systemen;
  • Het bedrijf investeert in het herstel en onderhoud van waterputten in Rwanda. Hier haalt de bevolking momenteel water uit bronnen die ze blootstelt aan bacteriën. De economische voordelen van een verbeterde watervoorziening zullen Rwanda’s Smart Cities Blueprint mogelijk maken, een raamwerk dat gericht is op het versnellen van de invoering van ICT-gedreven initiatieven in steden door heel Afrika;
  • Het bedrijf stopt wereldwijd met het gebruik van wegwerpplastic tegen het einde van 2021, vooruitlopend op het plan van de Canadese regering. Het initiatief helpt vervuiling door microplastics aan te pakken, evenals de last voor de oceanen en stromen waar plastic afval in terechtkomt en zo het onderwaterleven schaadt.