Uit nieuw onderzoek van Accenture blijkt dat bijna een derde (30 procent) van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven heeft toegezegd tegen 2050 Net Zero te bereiken.  In het onderzoek “Reaching Net Zero by 2050” analyseerde Accenture data van meer dan 1.000 beursgenoteerde bedrijven uit de belangrijkste Europese aandelenindexen en kwam tot de conclusie dat het stellen van doelen de overgang naar Net Zero helpt versnellen – d.w.z. wanneer een bedrijf zijn uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terugbrengt naar nul of de rest compenseert en zo een evenwicht bereikt tussen de hoeveelheid uitstoot en de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt verwijderd. In het afgelopen decennium hebben bedrijven met een Net Zero-doel hun uitstoot met gemiddeld 10 procent verminderd, terwijl de bedrijven zonder doelstellingen hun uitstoot zagen toenemen.  38 procent van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, die onderdeel uitmaakten van dit onderzoek, heeft Net Zero-doelen vastgesteld, vergeleken met 23 procent van de Italiaanse bedrijven en 37 procent van de Spaanse beursgenoteerde bedrijven.  Het gemiddelde streefjaar van Europese bedrijven om Net Zero te bereiken is 2043. Veel bedrijven in koolstofintensieve sectoren, zoals olie, gas en chemie, hebben hun streefdatum vastgelegd op of rondom 2050. Veel bedrijven in de dienstensector streven naar ongeveer 2035.  

Jean-Marc Ollagnier, CEO van Accenture in Europa: “Het Europese bedrijfsleven is meer dan ooit betrokken bij het bereiken van Net Zero, waarbij het aantal bedrijven dat publiekelijk doelen stelt de afgelopen twee jaar is toegenomen. En zoals ons onderzoek aantoont, werken deze doelstellingen. Net Zero moet worden beheerd als elke andere strategische bedrijfsprioriteit: stel duidelijke doelen om de hele organisatie in dezelfde richting te sturen, en monitor de voortgang om zo nodig bij te sturen. Het openbaar maken van de doelstellingen helpt ook om het vereiste collectieve momentum te creëren, aangezien bedrijven het niet alleen kunnen oplossen.”

Actie ondernemen

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de 20 (5 procent) Europese bedrijven in het onderzoek op koers ligt om de streefdatum voor Net Zero te halen voor hun eigen activiteiten (voor scope 1 en 2 emissies*), als zij het tempo van de uitstootreductie voortzetten dat zij tussen 2010 en 2019 hebben gerealiseerd. Slechts 9 procent is op koers om de doelstelling voor 2050 te halen. Bedrijven die sinds 2010 een uitstootreductie tussen de 0 en 5 procent per jaar bereikten, kunnen nog voor het midden van eeuw Net Zero bereiken als zij het tempo van de reductie tegen 2030 verdubbelen en tegen 2040 verdrievoudigen.

Peter Lacy, chief responsibility officer bij Accenture en global lead Sustainability Services: “Hoewel het aantal nieuw gestelde doelen geruststellend is, is het duidelijk dat organisaties niet snel genoeg gaan. Met COP26 in het vooruitzicht, moeten bedrijven en overheden in alle delen van de wereld hun inspanningen richten op concrete acties die volgen uit duidelijke doelstellingen. Alleen zo kunnen we de uitdaging aangaan waar onze wereld voor staat, om halverwege de eeuw Net Zero te bereiken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ⁰C.”

In het rapport worden specifieke oplossingen en stappen voorgesteld om Net Zero te bereiken in sectoren als automotive, chemie, bouw, financiën, detailhandel en transport.

Het toont ook aan dat zeven industrieën – voornamelijk in de dienstensector, zoals professionele  diensten en informatie- en communicatiediensten – op weg zijn naar Net Zero in hun activiteiten tegen 2050 als ze het tempo van de uitstootreductie in dit decennium verdubbelen, en dan nog eens 50 tot 70 procent versnellen in de volgende tien jaar. Vijf sectoren die 42 procent van de broeikasgasuitstoot van alle bedrijven in de onderzoekssteekproef vertegenwoordigen – de automotive-sector, de bouw, de verwerkende industrie, olie & gas, en transport & opslag – zullen een radicalere versnelling nodig hebben om tegen het midden van de eeuw Net Zero te bereiken.

Ollagnier vervolgt: “Net Zero tegen 2050 – laat staan eerder – is alleen haalbaar als in dit decennium snel en doortastend wordt opgetreden. Onze bevindingen tonen aan dat het mogelijk is, maar alleen als Europese bedrijven nu handelen. Oplossingen verschillen per bedrijfstak en per bedrijf, en ze hebben allemaal verschillende uitgangspunten, kansen en uitdagingen. In sommige sectoren zijn de vereiste technologieën beschikbaar en moeten ze snel worden opgeschaald. In andere sectoren moeten ze worden uitgevonden. Maar om zover te komen, moeten alle bedrijven ervoor zorgen dat heruitvinden de norm wordt, aangedreven door technologische innovatie, samenwerking, nieuwe bedrijfsmodellen en ondersteunende regelgeving.”

*Scope 1-emissies zijn directe broeikasgasemissies van eigen en gecontroleerde bronnen van bedrijven. Scope 2 omvat indirecte emissies van de opwekking van gekochte energie – d.w.z. gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling verbruikt door de rapporterende onderneming. Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van een bedrijf.