Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het thema dit jaar is #EmbraceEquity – de oproep om actief een inclusieve wereld te creëren. Een oproep die weerklank vindt bij HR-directeur Valérie Bohnenn en SDG Impact Lead Nicolette Kraay van de Ricoh entiteiten in Nederland. Valérie: “Diversiteit en inclusie ontstaat niet vanzelf – of veel te langzaam. Hoog tijd voor vrouwen én mannen om in actie te komen.”

#EmbraceEquity, het klinkt wat cryptisch. ‘Equity’ betekent rechtvaardigheid, wat wordt hiermee bedoeld? Valérie: “Rechtvaardigheid erkent dat onze omstandigheden verschillen, waardoor mensen soms iets anders nodig hebben om gelijke kansen te krijgen. De vraag die Ricoh zich moet stellen, is dus: geven we vrouwen de middelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn? En die vraag stellen we ons ook.”

Nicolette Kraay is SDG Impact Lead bij Ricoh Nederland. In die functie is ze verantwoordelijk voor het mvo-programma. Een programma waarbinnen inclusie een cruciaal onderdeel vormt. Nicolette: “Ricoh plaatst de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN centraal in onze bedrijfsstrategie. Zo ook ontwikkelingsdoel 5: gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen in hun kracht zetten.”

Coaching en netwerken

Binnen Ricoh zijn er volop initiatieven voor empowerment van vrouwen, zo vertelt Valérie. “In ons interne coachingstraject helpen we elkaar vooruit. En in maandelijkse sessies bespreken vrouwelijke collega’s uitdagingen en kansen met elkaar. Ook is er een internationaal leiderschapsprogramma, gericht op het opbouwen van een netwerk van vrouwen die een leidinggevende positie ambiëren.”

‘Met interne coaching helpen we elkaar vooruit’

Nicolette: “Ook internationaal kunnen vrouwelijke collega’s netwerken. Er is een online mentorprogramma en een online vrouwengemeenschap, een initiatief van Bev Cunningham, SVP HR Europe. Ook Mayuko Seto, CHRO van Ricoh Global zet zich in voor inclusie en de positie van vrouwen. Zo stelde ze een Adviesraad diversiteit en inclusie in, die het internationale bestuur adviseert over best practices en nieuwe inzichten.”

Lonely at the top

Deze maand kregen 5000 grote bedrijven een brief van de overheid over de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. Zijn vrouwenquota een voorbeeld van ‘embrace equity’? Valérie: “Heel eerlijk: ik vind het jammer dat zo’n quotum nodig is. Maar het is zo. Elk onderzoek toont aan dat diversiteit bijdraagt aan succes en de werkcultuur. Toch geeft het bedrijfsleven hieraan onvoldoende invulling. Bij te veel bedrijven is het als vrouw nog ‘lonely at the top’.”

‘De verandering kan en móet sneller gaan’

“De verandering kan en móet sneller gaan. Wetgeving is een extra stimulans. Maar ik verwacht dat organisaties uiteindelijk door de ‘war for talent’ gedwongen zullen worden om diversiteit en inclusie vorm te geven. Medewerkerstevredenheid wordt een belangrijke succesfactor voor organisaties. En de medewerker van de toekomst wil een betere werk-privébalans. Een baan die flexibiliteit biedt. Zo ontstaat een meer inclusieve arbeidsmarkt die ook vrouwen meer ruimte biedt.”

Ongelijkheid is schadelijk

Nicolette: “Vandaag de dag staan vertrouwen en veiligheid binnen de werkomgeving terecht hoog op de agenda. Hier draagt diversiteit ook aan bij. Zonder gelijkheid geen vrijheid en veiligheid. Ongelijke kansen voor vrouwen, voor multicultureel talent, voor mensen die anders denken, mensen met een handicap, of andere minderheden, schaden ons bedrijf en de samenleving. Inclusie als thema is veel groter dan Ricoh. Maar dat betekent níet dat onze rol onbelangrijk is.”

Emancipatie van de man

Meer vrouwen aan de top, begint niet bij de top, zo stelt Valérie: “Voor veel vrouwen is de weg naar de top lang en vol hindernissen. Ze moeten vaak harder werken dan mannen, zeker als ze hun carrière met een gezin combineren. Het belangrijkste dat mijns inziens moet veranderen, is dat we thuis de lasten eerlijk verdelen. En vrouwen support geven om hun carrière na te jagen. Dit begint bij inclusiviteit in het algemeen en de emancipatie van de man.”

‘Vrouwen mogen onderling solidair zijn’

“Veel vrouwen willen alles zelf doen. Ze willen geen steken laten vallen, zijn hard voor zichzelf. Daarom is het thema van deze Internationale Vrouwendag ook zo scherp gekozen. Het laat zien dat vrouwen onderling solidair mogen zijn, dat bedrijven vrouwen een extra zetje mogen geven in hun carrière. En misschien wel het belangrijkste: dat vrouwen deze hulp mogen aannemen en onbewuste vooroordelen naast zich neer kunnen leggen.”

Vrouwelijk leiderschap

Nicolette: “#EmbraceEquity staat voor mij voor: het vermogen en de capaciteit van vrouwen benutten. Vrouwen en mannen staan samen voor grote opgaven, zoals klimaat, circulariteit en inclusiviteit. De transitie van een economie die alleen is gericht op financiële winst naar meervoudige waardecreatie en de nieuwe economie. Hierbij zie ik een belangrijke rol voor wat we ‘vrouwelijk leiderschap’ noemen.”

Uitdagingen zoals de energietransitie vragen volgens Nicolette om meer feminiene waarden. “Luisteren, samenwerken, langetermijndenken. Ik wil niet zeggen dat mannen deze eigenschappen niet hebben. Maar die zijn bij hen cultureel gezien minder aangesproken. Vrouwelijk leiderschap is essentieel. Mannen én vrouwen hebben elkaar nodig om samen de stap naar voren te zetten.”

Awareness bij mannen

Valérie vult aan: “Ik ben er trots op dat maar liefst 17 Ricoh-collega’s de finale van de Women in Sales Awards (WISA) wisten te bereiken. Naast een mooie opsteker, biedt de WISA de deelnemers ook een waardevol netwerk. En wat mij zo positief opviel, was hoe supportive hun mannelijke collega’s waren. Wat dat betreft is er veel veranderd. De awareness bij mannen is echt gegroeid het afgelopen decennium.”

Afspiegeling van de maatschappij

Nicolette: “De temperatuur van het badwater is warm voor vrouwen bij Ricoh. Dat moet ook. Inclusie zegt iets over hoe we met diversiteit omgaan. Als SDG impact lead wil ik dat Ricoh een afspiegeling is van de maatschappij. Waar dat niet zo is, onderzoeken we wat de oorzaak is zodat we actief kunnen sturen op meer balans. Ik sluit me dus van harte aan bij het thema van Internationale Vrouwendag.”

Valérie Bohnenn, Director Human Resources

Valérie Bohnenn is per 1 januari 2022 Director Human Resources. Ze is HR-verantwoordelijk voor alle Ricoh entiteiten in Nederland, waaronder Ricoh Nederland, Ricoh Europe Supply Chain Management, Ricoh Europe Nederland en Ricoh International BV. Ze is lid van de board van Ricoh Nederland. Valérie heeft ruime ervaring binnen HR, waarbij de focus lag op transformatie en veranderprocessen.

Nicolette Kraay, SDG Impact Lead

Nicolette Kraay is SDG Impact Lead. Ze zet zich in voor maatschappelijke issues, duurzaamheid en circulariteit in onze werkomgeving. “Bedrijven zijn toekomstbestendig als ze maatschappelijk relevant zijn. De dienstverlening van Ricoh is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan”.