Vandaag zet Grolsch opnieuw een forse stap richting een CO2- neutrale bierbrouwerij door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Twence gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch. De CO2 emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO2 emissies. De warmtelevering van Twence past goed binnen de ambitie om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

Samen verduurzamen

Gerichte samenwerking met partners is van belang om de regionale energietransitie te realiseren. Met een warmtelevering van Twence aan Grolsch kan meer energie ter beschikking gesteld worden aan de industriële processen van de bierbrouwerij. De warmte zal worden ingezet voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Het aardgasverbruik én de CO2-uitstoot worden hiermee gereduceerd. Op 1 januari jl. schakelde Grolsch al over op 100% groene elektriciteit en reduceerde de CO2 emissie met 6.700 ton.

Andrei Haret, General Manager Grolsch: “Enkele jaren geleden hebben wij ons zelf de enorm uitdagende ambitie gesteld om in 2025 een volledig CO2 neutrale brouwerij te hebben. De samenwerking met Twence is bijzonder intensief en we versterken elkaar met ons vakmanschap. Hierdoor zijn wij in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van warmte uit onze gasgestookte ketels naar warmte van Twence dat volledig duurzaam is opgewekt.

Marc Kapteijn, directeur Twence: “Warm water van Twence is goed inzetbaar voor industriële proceswarmte en verwarming van gebouwen. De warmte produceren wij uit biomassa en is daarmee volledig groen opgewekt. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt. Samen met Grolsch leveren we een bijdrage aan een volledig CO2-neutrale omgeving en zetten we een volgende stap in de regionale bedrijfsverduurzaming.

De realisatie van de warmtelevering komt tot stand in samenwerking met de provincie Overijssel en gemeente Enschede. Gedeputeerde Tijs de Bree heeft veel waardering voor de gezamenlijke aanpak. “De realisatie van warmtenetten is niet eenvoudig en vraagt heel veel doorzettingsvermogen. Twence en Grolsch hebben deze wilskracht laten zien en besparen zo enorm veel energie en CO2 uitstoot. Een fantastische bijdrage om het aardgasverbruik in Overijssel terug te dringen. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijven met restwarmte of een warmtevraag. In Twente is door de industriële bedrijvigheid veel potentie voor het benutten van restwarmte. In plaats van deze restwarmte doelloos weg te laten lopen in de lucht, krijgt ze nu een nuttige en duurzame toepassing.”

Niels van den Berg, wethouder duurzaamheid gemeente Enschede: “Deze ontwikkeling juichen wij uiteraard van harte toe. Twee grote, belangrijke partners die hun krachten bundelen op weg naar een CO2-neutrale toekomst. Zij laten zien hoe ze door het gebruik van restwarmte efficiënt aan onze klimaatdoelen bijdragen. Een mooi resultaat waarop we in Enschede vanzelfsprekend trots zijn!

Levering en planning

Via een aan te leggen ondergrondse leiding wordt de warmte aan Grolsch geleverd. De technische uitdagingen en tracéstudie worden in 2020 uitgewerkt. Het streven is om in 2021 te starten met de aanleg. Medio 2022 zal Grolsch gebruik kunnen maken van de warmte van Twence.