Bidfood gaat verpakkingen in foodservice verduurzamen

Bidfood heeft ambitieuze doelen geformuleerd om verpakkingen binnen de foodservicebranche te verminderen en te verduurzamen. Om zoveel mogelijk impact te realiseren met deze duurzame Verpakkingsambitie, start de horeca groothandel op korte termijn met het aanpassen van de verpakkingen van het eigen private label assortiment. Gelijktijdig gaat Bidfood in gesprek met haar leveranciers. “Met gezamenlijke inspanning kunnen we sneller duurzame verbeteringen doorvoeren die een groot effect hebben”, zegt Peter Terwindt, partner manager sustainability bij Bidfood.

Verpakt voor transport

Bidfood heeft per type verpakking eigen doelen opgesteld die begin 2021 gerealiseerd moeten zijn. Terwindt: “De grootste innovaties op het gebied van duurzame verpakkingen zien we in het retailkanaal, niet in foodservice. Bidfood kiest voor een aanpak die past bij de logistieke taak van het bedrijf. Verpakkingen hebben met name een functie in het transport, omdat de sales- en informatiefunctie wordt vervuld in onze webshop. Er is daarom ruimte voor optimalisatie van verpakkingen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Met onze nieuwe Verpakkingsambitie geven we richting de markt het signaal af dat Bidfood dit onderwerp serieus neemt en dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten dragen voor het verduurzamen van de keten.”

Lichter, minder en eenvoudiger

Bidfood verduurzaamt en vermindert haar verpakkingen structureel door deze op verschillende niveaus te screenen en beoordelen. Terwindt: “We maken onderscheid tussen drie soorten verpakkingen, die elk een ander doel dienen. Er is de primaire beschermende verpakking tussen product en buitenomgeving, de secundaire verzamel- of omverpakking die de producent aanbrengt en de tertiaire transportverpakking die Bidfood zelf toevoegt in het distributiecentrum. Per onderdeel wordt beoordeeld of de verpakking noodzakelijk, herbruikbaar en recyclebaar is en of de verpakking van lichter, minder of eenvoudiger materiaal vervaardigd kan worden.

Share Button