Buitenwinkel Bever presenteert vandaag als initiatiefnemer een nieuw Circulair Samenwerkingsverband dat inmiddels door acht bedrijven is ondertekend. Met het ondertekenen van het Circulair Samenwerkingsverband Outdoorindustrie (CSO) committeren de retailer en haar ketenpartners zich aan het aanzienlijk verlagen van de textiel afvalberg. De deelnemers hopen met het initiatief andere retailers te inspireren om zo gezamenlijk de doelstellingen van het VN-Klimaatakkoord en het Nederlandse ‘Beleidsprogramma Circulair Textiel’ versneld te bereiken. Blue LOOP Originals, Sympany, FastFeetGrinded, Fraenck, Sheltersuit, de NKBV en Clean Climber Foundation hebben zich al aangesloten.

CO2-uitstoot textielindustrie is groter dan die van de luchtvaart- en maritieme industrie samen

De noodzaak van het Circulair Samenwerkingsverband behoeft volgens de initiatiefnemer niet veel uitleg. De afvalberg van kleding en schoenen blijft groeien en de Corporate Carbon Footprint van de deze industrie wordt op zo’n 10 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot geschat. Dit is meer dan die van de hele luchtvaart- en maritieme industrie samen. Daarnaast zijn watergebruik en de afscheiding van microplastics een groot probleem. Circulaire initiatieven hebben een grote, positieve impact op deze uitdagingen.

Ron van de Wiel, die namens Blue LOOP Originals het CSO heeft ondertekend: “De textielindustrie is nu nog een van de grootste vervuilers; om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we daarom alles op alles zetten om deze sector te verduurzamen. De huidige leden zetten zich hier al jaren actief voor in, maar het kan altijd nog beter en sneller. Als netwerk willen we een signaal afgeven aan de hele outdoorindustrie dat ze klimaatbescherming serieuzer moet nemen dan tot nu toe het geval is en snel en resoluut actie moet ondernemen om onze industrie duurzamer te maken. Wij nodigen dan ook iedereen uit om zich bij ons netwerk aan te sluiten.”

Betekenisvolle impact

De leden van het nieuwe samenwerkingsverband willen samen voor een betekenisvolle impact zorgen door consumenten te helpen consuminderen en door het bieden van goede end-of-lifeoplossingen. Van het helpen en stimuleren van verduurzaming van merken tot aan het ‘opvoeden’ van de consument; en van het onderhouden van producten tot aan het inzamelen en verwerken wanneer ze het einde van de levensduur hebben bereikt. Bever zal als retailer en initiatiefnemer van het samenwerkingsverband een verbindende rol spelen tussen alle leden. Ieder lid heeft een contract ondertekend waarmee het zich als volgt committeert:

  • We helpen consumenten bij het maken van bewuste keuzes, het goed onderhouden van hun producten en repareren liever dan dat we nieuw product verkopen.
  • We zamelen zoveel mogelijk gebruikte outdoorkleding en -materialen in en bevorderen actief dat consumenten gebruikte spullen daadwerkelijk inleveren.
  • We rusten niet voordat we voor alle inzamelstromen een hoogwaardige en circulaire oplossing hebben.
  • We inspireren andere organisaties en sectoren op het gebied van het opzetten van duurzame initiatieven met een gezond businessmodel voor de hele keten. Dit doen we door open onze ervaringen te delen.

Voortrekkersrol op het gebied van klimaatbescherming

Het CSO is niet de eerste duurzame actie van de buitenwinkel, die dit jaar 45 jaar bestaat. Naast de introductie van een eigen duurzame kledingcollectie “Buitenmens” en Our Planet-keurmerk sloot eind vorig jaar moedermaatschappij Yonderland (voorheen A.S.Adventure Group) zich aan bij het Outdoor Retailer Climate Commitment (ORCC), een open netwerk van Europese outdoorretailers. Nadat was gebleken dat dit Europese akkoord niet door andere Nederlandse retailers werd ondertekend, besloot Bever een Nederlands initiatief te starten.

Albert Scholte, CEO Bever: “Als dé buitenwinkel van Nederland zet Bever zich in om zoveel mogelijk mensen actief naar buiten te laten gaan. Want buiten ben je nu eenmaal op je best. Maar we weten dat buiten kwetsbaar is. Onze liefde voor buiten motiveert ons om Bever elke dag een stukje duurzamer te maken. Daarom willen wij koploper zijn in het stimuleren en waarmaken van levensduur verlengende en circulaire initiatieven in de outdoorindustrie. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen, daarom we willen middels dit samenwerkingsverband nog duidelijker onderstrepen dat we als Bever ons committeren aan doelen om de outdoorindustrie te verduurzamen.”