Bedrijven hebben invloed op (het behoud) van biodiversiteit en zijn er vaak afhankelijk van. Biodiversiteit verschaft bestaanszekerheid (schoon water, vruchtbare grond, stabiel klimaat), maar wordt ernstig bedreigt door klimaatverandering en vervuiling. Aantasting van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van de mensheid.
Goed duurzaamheidbeleid van ondernemingen richt zich volgens de VBDO op het beheersen van de risico’s en het creeren van kansen op de lange termijn. 2010 is door de VN uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit. Dat was een extra reden voor de VBDO om aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Remuneratie en sociaal beleid
Naast biodiversiteit stelde de VBDO in 2010 ook vragen over het remuneratiebeleid en het sociale beleid van 59 ondernemingen. Bij 16 bedrijven bestaat een deel van de variabele beloning uit niet financiele, aan duurzaamheid gerelateerde criteria. Dit is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar toen er bij 7 bedrijven sprake was van een dergelijke koppeling.
Van de 59 bedrijven geven 21 informatie over de diversiteit van het medewerkersbestand en hebben daarnaast ook actief beleid om dit te bevorderen. Dat is een stijging vergeleken met vorig jaar. In 2009 waren er slechts 4 bedrijven die informatie gaven over diversiteit.

Achtergrond van de analyse van aandeelhoudersvergaderingen
De VBDO bezoekt sinds 1995 ieder jaar de aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse AEX-genoteerde bedrijven. Zij stelt vragen over het duurzaamheidsbeleid van deze ondernemingen. De vragen draaien rondom drie jaarthema’s. In 2010 zijn de volgende thema’s vastgesteld: remuneratie, sociaal beleid en biodiversiteit.
Voorafgaand aan de bezoeken van de VBDO krijgen de bedrijven een brief waarin de drie thema’s staan beschreven. Vervolgens krijgen zij een week van tevoren de vragen toegestuurd die de VBDO gaat stellen op de AVA. De vragen zijn geformuleerd naar aanleiding van de analyse van openbare documenten, zoals jaarverslagen en websites. Na het bezoek wordt er een verslag gemaakt. Ook het verslag wordt opgestuurd naar de beursgenoteerde bedrijven en gepubliceerd door de VBDO in haar kwartaalblad (VBDO Bericht). Van alle verslagen wordt een globale analyse gemaakt.