Leo Volmer (63) uit Veenendaal is een man met een groot hart. In zijn eenmansbedrijf vangt hij regelmatig probleemgevallen op van CSV, een school voor moeilijk lerende jongeren. Met intensieve begeleiding probeert hij ze het beroep ‘lasser’ te leren. Hij vindt het prettig om vakkennis over te dragen en jonge mensen vooruit te helpen in de maatschappij. Maar Leo kreeg onlangs een onaangename verrassing. De overheid legde een boete van € 12.000 bij hem op de deurmat. Eén van zijn jongens, de 19-jarige Aldenis uit Bulgarije, was vorig jaar bij indiensttreding namelijk niet gerechtigd om te werken. Hij mocht pas vanaf 1 januari 2014 aan het werk. Alle betrokken partijen zagen dat over het hoofd, en nu is Leo de sigaar. Maatschappelijk investeerder Start Foundation springt voor Leo in de bres. Ze betaalt de helft van de boete en wil hem voordragen voor een lintje.

Tot 1 januari 2014 mochten Bulgaren en Roemenen zonder tewerkstellingsvergunning niet werken in ons land. Het betrof hier een overgangsregeling waarmee de overheid de Nederlandse arbeidsmarkt wilde beschermen tegen een verwachte grote instroom van werknemers uit die nieuwe EU-landen. Leo ontfermde zich over Aldenis (19), een Bulgaarse leerling die sinds 2005 legaal in Nederland woont. Vanwege een beperking zit hij in de Wajong. Met instemming van het UWV kwam hij aan werk bij het lasbedrijf van Leo. Deze biedt hem structuur en begeleiding, leert hem de kneepjes van het lassen en betaalde bovendien uit eigen zak de opleidingskosten voor Aldenis. Zoals hij eerder deed met andere jongens. Kortom, een ondernemer die zich met hart en ziel inzet om kwetsbare jongeren aan het werk te helpen.

 

De Arbeidsinspectie constateerde begin dit jaar echter dat er destijds voor Aldenis geen tewerkstellingsvergunning was aangevraagd. Met terugwerkende kracht kreeg Leo een boete van € 12.000. Start Foundation laat een advocaat deze boete nu aanvechten. Leo Volmer voelt zich gepakt door de overheid. “Ik wil gewoon zo’n jongen helpen en ik ben trots op wat hij nu allemaal kan. Ik snap nu dat ik iets vergeten ben, maar ik dacht daar toen niet bij na. Ik vertrouwde op het UWV. Ik ben me kapot geschrokken. Twaalfduizend euro! En dat voor zoiets. Ik wist niet dat dit zo’n zware misdaad was.”

 

Start Foundation deelt de verontwaardiging van Leo Volmer. Door de crisis en de veranderende arbeidsmarkt hebben jongeren het doorgaans al moeilijk genoeg om aan werk te komen. Daarnaast vraagt de overheid het bedrijfsleven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (leer)werkplekken te bieden en bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Een ondernemer die zich betrokken voelt en daadwerkelijk helpt, wordt vanwege een kleinigheid nu echter snoeihard aangepakt.

“Zo’n besluit mist elk moreel kompas en ondermijnt het draagvlak bij ondernemers om maatschappelijk actief te zijn. Iemand als Leo verdient wat ons betreft een lintje in plaats van een boete”, zegt Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation. “We hebben deze zaak dan ook al onder de aandacht van Kamerleden en de burgemeester van Veenendaal gebracht. Daarnaast ondersteunen we het lasbedrijf juridisch. De boete staat ons inziens in geen verhouding tot het vergrijp.” Op een speciale Facebook-pagina kunnen sympathiserende ondernemers en anderen hun steun betuigen. “Minister Asscher zou zich persoonlijk hiervoor moeten inzetten. Hoe kun je anders oprecht aan ondernemers vragen om iets extra’s te doen voor mensen met een beperking?”, aldus Verhoeven.

Stichting Start Foundation  (1998) is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk tot stand wil brengen voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt door barrières weg te nemen, en te investeren in projecten en bedrijven die dat mogelijk maken. Ze ondernam eerder acties, zoals het Stoutfonds en het Meldpunt AUTI-Weigerscholen. Ze was samen met ABN AMRO de eerste investeerder in een social impact bond in Nederland en investeerde in, onder meer, een timmerfabriek voor doven, restaurant Fifteen en Dress 4 Success Nederland. Voor meer informatie zie: www.startfoundation.nl