Bestuurders uit de energiesector zijn optimistisch over het op tijd halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Maar daarvoor is wel een veel sturender en dwingender rol van de overheid nodig. Dat blijkt na de ‘Strategie Summit Energie & Utilities’ waarbij meer dan 70 bestuurders uit de energie- en industriesector bij elkaar kwamen op Landgoed Duin & Kruidberg.

Dat de sector industrie voor een zware opgave staat is genoegzaam bekend. Om aan de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord te voldoen mag Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten. Het aandeel CO2-uitstoot dat de industrie nu nog voor zijn rekening neemt bedraagt ruim 40 procent. Waarbij de zware industrie weer goed is voor 78 procent van die uitstoot. Fabrieken sluiten is echter geen optie. Want met een aandeel van 38,2% in de Nederlandse economie is de industrie een belangrijke aanjager van welvaart.

Nederland geëigende locatie voor energie-intensieve industrie

Ruim de helft van de bestuurders uit de energiesector die voor de Summit geïnterviewd werden, is van mening dat Nederland de geëigende locatie is om energie-intensieve industrie te huisvesten. “De ligging van Nederland en de economische positie zijn gunstig om de intensieve industrie duurzaam te organiseren. Er is veel voor nodig, CO2 beprijzing bijvoorbeeld, maar er zijn ook veel mogelijkheden, waaronder wind, geothermie, enzovoort.” Een andere bestuurder vult aan: “We zien kansen om wereldwijd juist in Nederland te laten zien dat het anders kan. We hebben een gidsfunctie: dat je een groene chemie kan opzetten en dat je op niet-fossiel gebaseerde energiedragers onze industrie kunt laten draaien.”

Transitie staat bovenaan agenda in industriële boardrooms

De energietransitie is dus niet onmogelijk, stellen de bestuurders. In elk geval is het besef onder de captains of industry aanwezig dat het vijf voor twaalf is en dat snel forse maatregelen genomen moeten worden. Dat de energietransitie ook bovenaan de agenda’s in de industriële boardrooms staat, blijkt wel uit de groeiende aanwezigheid van deze sector op de Strategie Summit Energie & Utilities: dit jaar waren onder meer Akzo Nobel, Tata Steel, Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie aanwezig.

Nu noodzaak en besef bij iedereen aanwezig zijn, is het tijd om tot actie over te gaan, vinden de bestuurders. “Echte slagen kunnen we alleen maken door een gezamenlijke aanpak. Niet alleen de overheid én het bedrijfsleven, maar door samenwerkingen tussen bedrijven en de overheid, en bedrijven en organisaties onderling,” zo was tijdens de topontmoeting te beluisteren.

De ‘Strategie Summit Energie & Utilities’ is een exclusieve, kleinschalige 24-uurs bijeenkomst voor bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector en wordt jaarlijks georganiseerd door 54Events. 54Events is ook de drijvende kracht achter onder meer de Vakbeurs Energie, die jaarlijks in de Brabanthallen in Den Bosch wordt gehouden. Tijdens de komende editie van 9 t/m 11 oktober 2018 is er speciale aandacht voor ‘Industrial Heat & Power’, waarbij de operationele tools worden aangereikt om de voorgenomen energietransitie daadwerkelijk vorm te kunnen geven.