Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is verheugd aan te kondigen de benoeming van Dr. Anet Weterings op de bijzondere leerstoel Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling. Deze leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en de drie Noordelijke provincies: Drenthe, Friesland, Groningen. De drie Noordelijke provincies financieren deze leerstoel, aangezien het thema Regionale Economische Ontwikkeling en Circulaire economie hoog op de Provinciale agenda staat. De leerstoel wordt gevestigd bij de C.R. Rao Stichting.

Dr. Anet Weterings is gepromoveerd in de regionale economie aan de Universiteit Utrecht en heeft haar loopbaan bij het Planbureau voor de Leefomgeving voortgezet bij het cluster ‘Regionale economie’ van de sector Verstedelijking & Mobiliteit. Met haar onderzoek draagt zij bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen van nationale en regionale overheden.

Al sinds de start van haar loopbaan richt Anet zich op het beter begrijpen van regionale verschillen in economische ontwikkeling. In de afgelopen vijftien jaar heeft zij haar onderzoeksblik op een aantal manieren verbreed. Allereerst door haar focus te verschuiven van regionaal-economische groei naar regionaal-economische veerkracht. Ten tweede door de regionale economie niet alleen vanuit het perspectief van het bedrijf te bekijken, maar ook vanuit het perspectief van (potentiële) werkenden. Zo zijn regionaal-economische omstandigheden ook van invloed op de kansen dat werkzoekenden werk kunnen vinden én behouden. Ten derde richt Anet zich steeds meer op vraagstukken rond de energietransitie, waarbij de regionale gevolgen centraal staan.

In haar rol als Bijzonder hoogleraar Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling zal Anet wetenschappelijk onderzoek verrichten naar regionale ontwikkeling van o.a. het Noorden waarbij er ook een focus is op de circulaire economie, duurzame landbouw en de energietransitie. Doel is bij te dragen aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen binnen nationaal en regionaal beleid. Dit kan door middel van kennisoverdracht over regionale ontwikkeling en een duurzamer economie aan regionale overheden, het bedrijfsleven en de maatschappij in het algemeen. Naast haar hoogleraarschap aan de RUG zal Anet werkzaam blijven bij het PBL en zal ze de brug gaan slaan tussen het werk aan de RUG en het PBL.