Het SAI Platform (Sustainable Agriculture Initative Platform) bevestigt dat het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten gelijkwaardig is aan het gouden niveau van de FSA (Farm Sustainability Assesment). Dit is het resultaat van een recente benchmark van de standaard ten opzichte van de FSA 2.1 van het SAI Platform. Deze gelijkwaardigheid ondersteunt de ambitie van SMK bij de ontwikkeling van de criteria van On the way to PlanetProof naar een internationaal keurmerk voor agro-/voedselproducten.

‘Onderweg’

SMK is de organisatie die het keurmerk On the way to PlanetProof ontwikkelt en beheert. Directeur van SMK, Gijs Dröge is trots op de erkenning ten opzichte van de FSA criteria: ’De afgelopen vier jaar hebben we hard gewerkt om het certificeringsprogramma te herstructureren voor internationale doeleinden. We hebben dit gedaan in nauwe samenwerking met onze stakeholders, zoals NGO’s, handel, detailhandel en niet in de laatste plaats, de telers. Nu is er, met bijna 35.000 hectare, een breed scala aan plantaardige producten met een On the way to PlanetProof certificaat. Deze worden geproduceerd door meer dan 1.600 telers in Nederland, Spanje, België, Duitsland, Polen, Italië, Frankrijk en Portugal. We zijn ervan overtuigd dat de gelijkwaardigheid aan SAI Platform’s FSA niveau Goud vertrouwen geeft aan internationale stakeholders aan de geloofwaardigheid van On the way to PlanetProof.”

Prestatie op FSA

Het gouden niveau van de FSA benchmark toont aan dat On the way to PlanetProof in overeenstemming is met 100% van de ‘Essential’ vragen, 100% van de ‘Basic’ vragen en minimaal 75% van de ‘Advanced vragen (PlanetProof scoorde daar 86% voor Nederland).

FSA heeft 17 duurzaamheidsthema’s, waaronder het beheer van bodem, water en voedingsstoffen, biodiversiteit, gewasbescherming en broeikasgasemissies. Joe Rushton, programma manager van FSA: ‘Het resultaat toont aan dat telers die volgens de criteria van ‘On the way to PlanetProof’ werken, het hoogste niveau van de FSA-equivalentie bereiken. Daarbij wordt voldaan aan ruim 85% van onze ‘Advanced’ vragen. Het laat zien dat ze in staat zijn om met vertrouwen te voldoen aan de duurzaamheidsverwachtingen van FSA-gebruikers.’

Het SAI platform (Sustainable Agriculture Initiative Platform)

Het SAI platform is een partnerorganisatie voor de voedsel- en drankenindustrie. De FSA (Farmer Sustainability Assessment) is een van de instrumenten van het SAI platform om duurzaamheid te bevorderen. Het is een reeks van 112 duurzame landbouwkwesties, die milieu-, sociale en economische kwesties behandelen. Naast het gebruik als een evaluatie-en verbeteringsinstrument, wordt de FSA gebruikt om standaarden en certificatieschema’s te benchmarken. Als zodanig fungeert de FSA als referentiepunt voor duurzame inkoop in de voedselindustrie.

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk voor agro-/voedselproducten zoals aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en verwerkte producten. Met het keurmerk proberen boeren, tuinders en andere bedrijven te werken in evenwicht met de draagkracht van onze planeet. Dat is beter voor natuur, milieu, klimaat en dier. Het is een ontwikkeling van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’).