Het beloningsmodel van bestuurders is sterk bepalend voor de mate waarin ondernemingen investeren in duurzame productie en R&D en sturen op langetermijnresultaten. Dat blijkt uit (experimenteel) onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van non-profit organisatie Reward Value onder 3.000 respondenten in binnen- en buitenland. Naast het beloningsbeleid spelen ook de persoonlijkheidskenmerken van bestuurders en de focus van aandeelhouders een belangrijke rol. Er is bovendien een sterke samenhang tussen deze drie factoren.

Het onderzoek laat zien dat er drie kernfactoren zijn die investeringen in duurzame productie en lange-termijn resultaat beïnvloeden: incentives voor bestuurders (beloningsmodel), persoonlijke kenmerken van bestuurders (mate van focus op milieu, maatschappij en bestuur, oftewel ESG) en de context waarin bestuurders opereren (mate van focus van de aandeelhouders op ESG). Er is een zichtbare samenhang tussen deze factoren: de hoogste gemiddelde investeringen in duurzame productie komt voor bij respondenten met een pro-ESG-beloningsmodel, een persoonlijke focus op ESG en pro-ESG aandeelhouders

Effect van financiële prikkels

Frederic Barge is oprichter van Reward Value. De non-profit organisatie wil de beloning van bestuurders moderniseren om zo bij te dragen aan positieve verandering.  “Een van onze voornaamste conclusies is dat financiële prikkels op het gebied van beloning werken. Deelnemers aan het onderzoek maken bijvoorbeeld verschillende keuzes voor investeringen in duurzame productie en R&D in reactie op het beloningsmodel dat de onderneming hanteert. Zo is te zien dat respondenten die een hogere bonus ontvangen voor duurzame productie 10% meer middelen toekennen aan schone productie dan respondenten die een lagere bonus ontvangen voor de (milieu-)impact van productie. Bij verschuiving van de focus op de korte termijn bonus naar een lange termijn bonus zien we een stijging van 14% in R&D investeringen.”

Persoonlijke kenmerken en externe druk

De persoonlijke kenmerken van de respondenten spelen ook een aanzienlijke rol bij de keuze om te investeren in schone productie. Zo is te zien dat deelnemers met een ESG-gerichte kijk op besturen daar veel vaker voor kiezen dan collega-bestuurders die het thema ESG minder relevant vinden. Naast financiële prikkels en persoonlijke kernmerken blijkt ook – externe – druk van invloed te zijn. “Bestuurders met aandeelhouders die ESG hoog in het vaandel hebben, investeren significant meer in duurzame productie dan wanneer er sprake is van aandeelhouders die vooral waarde hechten aan (korte-termijn) financiële prestaties. Voor deelnemers met aandeelhouders die georiënteerd zijn op de lange termijn geldt dat zij maar liefst 27% meer investeren in R&D”, aldus Barge.

Lange termijn waardecreatie

Barge: “Beloning is belangrijk om bij ondernemingen positieve verandering in gang te zetten. Het hanteren van het juiste beloningsmodel verhoogt investeringen in R&D en duurzame productie. De persoonlijke voorkeuren en drijfveren van bestuurders tellen ook mee. Als daaraan de juiste focus en wensen van aandeelhouders worden toegevoegd is er een aanzienlijke kans op meer maatschappelijke lange termijn waardecreatie. Ondernemingen die het verschil willen maken doen er goed aan zorgvuldig te kijken naar hun beloningsbeleid, het type bestuurder en de focus van aandeelhouders. Een juiste afstemming van deze drie sterk verbonden factoren levert de meeste impact op.”

Over het onderzoek

Aan dit onderzoek – opgezet en uitgevoerd in het eerste half jaar van 2022 – namen 3.000 respondenten deel in een online laboratoriumexperiment. Daarbij moesten zij onder meer een keuze maken tussen het toewijzen van resources aan de huidige productie of aan R&D voor toekomstige productie en ook een keuze tussen de productie van een winstgevend product met kosten voor de samenleving of een minder winstgevend product zonder kosten voor de samenleving (ESG). Omdat elke respondent aan beide onderzoeken heeft deelgenomen, zijn er ongeveer 6.000 unieke observaties.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.