Belgische chemie- en farmasector ziet vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak: klimaat, kunststoffen, circulaire economie en talent

Bron
Essenscia

Innoveren voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging, een duurzame toekomst met kunststoffen, de transitie naar een circulaire economie en het aantrekken en opleiden van meer talent. Dat zijn de vier cruciale uitdagingen die de Belgische chemie- en farmasector voor de komende decennia naar voor schuift op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het zesde sectorale duurzaamheidsrapport dat essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, heeft voorgesteld in het Brusselse Paleis der Academiën, illustreert voorts de vooruitgang van de chemie en farma op 35 economische, sociale en milieu-indicatoren.

In 2009 was essenscia de eerste federatie in Europa die een sectorspecifiek duurzaamheidsrapport publiceerde. Tien jaar later pakt essenscia bij de lancering van de intussen zesde editie van het tweejaarlijkse rapport opnieuw uit met enkele nieuwigheden. Voor het eerst werd het rapport gecontroleerd door een extern auditbureau, alle indicatoren en bedrijfsvoorbeelden zijn nog beter gelinkt aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de focus ligt op de cruciale rol van de chemie- en farmasector in vier maatschappelijk relevante thema’s: klimaat, kunststoffen, circulaire economie en talent.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “We hebben deze thema’s gekozen omdat ze sterk leven in het maatschappelijk debat. Het zijn onderwerpen waar de sector van de chemie en life sciences een belangrijke impact en verantwoordelijkheid heeft, maar waar de sector zonder twijfel ook een onmisbare schakel is om deze uitdagingen mee op te lossen. Het duurzaamheidsrapport omvat voor elk van deze thema’s een duidelijke toekomstvisie waarin we de opportuniteiten maar ook de hinderpalen durven te benoemen. Daarnaast hebben we in het rapport ook meer aandacht besteed aan een weloverwogen selectie van de indicatoren met meer inspraak voor de stakeholders.”

Innovatie als bouwsteen voor meer duurzaamheid

Innovatie is de rode draad in elk van de vier vooruitgeschoven uitdagingen. Nieuwe technologieën om CO2 op te vangen en op te slaan of te hergebruiken in materialen of brandstoffen zullen essentieel zijn om de industrie en de maatschappij klimaatvriendelijk te maken. Daarvoor is een beleid nodig dat bedrijven toelaat te investeren, innoveren en jobs te creëren. Samen met een voldoende ruim aanbod aan betaalbare en klimaatneutrale energie is dat de sleutel tot een koolstofslimme samenleving.

Voor een betere recyclage van kunststoffen zijn innovaties nodig in chemische recyclage, waarbij kunststofafval wordt omgevormd tot een nieuwe grondstof voor de chemie-industrie. Dat kan de circulaire economie echt op gang trekken, aangevuld met innovaties in productdesign, de verdere ontwikkeling van biogebaseerde grondstoffen en een efficiënter afvalbeheer. Aangezien volgens een recent rapport van de Europese Commissie 95% van alle producten gelinkt zijn met chemie of chemische processen heeft de sector een belangrijke hefboomfunctie voor de circulaire economie.

Tot slot speelt innovatie ook een rol in de opleiding van talent. Dan gaat het om innoverende leervormen zoals duaal leren, langere bedrijfsstages of virtuele leeromgevingen maar ook om nieuwe manieren van communiceren op maat van jongeren om meer meisjes en jongens aan te moedigen voor STEM-studies en een job in de sector.

Share Button