Nederlandse bedrijven zoeken steeds meer naar hbo-afgestudeerden met een focus op duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Dit blijkt uit recent onderzoek van Denktank Our New Economy (ONE). Hoge cijfers worden steeds minder belangrijk gevonden dan de zogenaamde “future skills”, zoals digitale vaardigheden, samenwerken en kritisch denken. Vooral de intrinsieke motivatie wordt steeds hoger gewaardeerd.

Denktank Our New Economy vroeg honderd middelgrote MKB-organisaties welke kennis en vaardigheden een afgestudeerde hbo’er volgens hen moet hebben in 2030. Ze wil hiermee een beeld krijgen van hoe het werkveld kijkt naar de professional van de toekomst; wat heeft een afgestudeerde hbo’er in 2030 aan kennis en vaardigheden in bezit? Daarbij kijkt ONE ook specifiek naar kennis en vaardigheden in het economische domein. ONE wil met dit inzicht een beter beeld geven wat we in Nederland met het Economieonderwijs aan het hbo willen bereiken: bereiden we studenten voor op de beroepen van nu of juist op de toekomstige maatschappij?

Bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om duurzaam te ontwikkelen en waarderen de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Hoewel deze vaardigheden en kennis nu al van belang worden geacht, wordt dit nog onvoldoende aangeboden in hbo-opleidingen, volgens de respondenten. De verwachting is dat de vraag naar deze vaardigheden en kennis onder hbo-afgestudeerden zal blijven groeien. Ondanks de toenemende focus op duurzaamheid, blijft winstgevendheid een belangrijk doel voor bedrijven. De zoektocht naar de juiste balans tussen winst en meervoudige waardecreatie is zichtbaar, aangezien 76% van de respondenten aangeeft dat het werk verandert als gevolg van de duurzaamheidsuitdagingen.

Hoewel de meerderheid van de respondenten de veranderingen in het werkveld opmerkt, vindt slechts de helft van hen dat studenten hiervoor goed voorbereid worden. Vooral vanwege het feit dat de theorie onvoldoende aansluit op het werkveld en achterloopt op ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

In samenvatting is duurzaamheid en sociaal ondernemerschap steeds belangrijker voor bedrijven en verwacht wordt dat de vraag naar hbo-afgestudeerden met deze vaardigheden en kennis zal blijven groeien. Het onderwijs moet hierop inspelen door studenten beter voor te bereiden op de veranderende werkomgeving.